Staying wild

Bod yn wyllt y gaeaf yma

Winter silhouette - David Tipling 2020Vision

Teithiau Cerdded y Gaeaf

Y gaeaf yw un o adegau mwyaf hudolus y flwyddyn i fynd am dro yn y gwyllt a gwerthfawrogi rhyfeddodau naturiol Gogledd Cymru. Mae’r boreau oer, barrug gwyn yn crensian dan draed, y gwynt yn chwibanu a symffoni adar gwyllt y gaeaf yn cynnig profiad cwbl arbennig. Lapiwch yn gynnes, gwisgo eich welingtyns a chael gwared ar felan y gaeaf drwy archwilio rhai o brif leoliadau cerdded Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru y gaeaf yma.

Bird watching

© Matthew Roberts

Digwyddiadau’r gaeaf

Ymunwch â ni am gyfres o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau ar-lein gydag arbenigwyr bywyd gwyllt

Archebwch nawr
Spinnies Aberogwen nature reserve

© NWWT Gary Eisenhauer

Ymweld â gwarchodfa

Gweld gwybodaeth am fwy na 35 o warchodfeydd natur sydd yng ngofal Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Archwilio
Marsh harrier

Marsh harrier - Donald Sutherland

Trysorau tymhorol

Cyfle i ddysgu am y gwahanol brofiadau bywyd gwyllt sydd i’w cael yn ystod y gaeaf

Mwy o wybodaeth
NWWT Walks guides covers

Canllawiau cerdded

I’ch helpu i archwilio rydyn ni wedi creu dau ganllaw defnyddiol ...

Nod Llefydd Gwyllt i’w Darganfod yw eich helpu chi i gael y gorau o’n gwarchodfeydd natur a’n llecynnau arfordirol pwysig. Pris £7.50  

Ewch i’n siop ni ar-lein

Llwybrau Gwyllt - mae 23 o deithiau cerdded i gyd, yn amrywio o lwybrau hawdd i grwydro gwyllt am ddiwrnod cyfan. Mae pob un yn cynnwys o leiaf un gwarchodfa natur gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a mwy! Pris £7.50 neu AM DDIM wrth ymuno fel aelod newydd.

Dod yn aelod

Gweithgareddau plant

Syniadau ysbrydoledig ar gyfer cadw plant y tu allan, yn brysur ac yn egnïol yn ystod y pandemig y gaeaf yma

Syniadau gweithgarwch a thaflenni adnabod

Taflenni adnabod, crefftau bywyd gwyllt, gweithgareddau a phrosiectau ar thema natur

Taflenni adnabod, crefftau bywyd gwyllt, gweithgareddau a phrosiectau ar thema …

© Adrian Clarke

Yn yr ardd

Pethau i’w gwneud gartref

Bird feeder on Spinnies Aberogwen nature reserve © Steve Ransome

Bird feeder on Spinnies Aberogwen nature reserve © Steve Ransome

Gofalu am adar yr ardd

Mwy o wybodaeth
Children tree hugging

© Debs Richardson Bull

Plannu coeden

Mwy o wybodaeth

Blogiau diweddar

Gwybodaeth ryfeddol gan arbenigwyr bywyd gwyllt