Dod yn aelod

EIN CEFNOGI NI

Dod yn aelod

Family bird watching_David Tipling 2020 VISION

Gwarchod y bywyd gwyllt rydych chi’n ei garu

Ymunwch â’n 5,000 o aelodau i gymryd rhan mewn gweithgareddau, ymweld â 36 o warchodfeydd natur gwych a chyfrannu’n uniongyrchol at ddiogelu bywyd gwyllt bregus yng Ngogledd Cymru.

Dod yn aelod heddiw

Prynwch aelodaeth ar gyfer rhywun arall

Mae aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Natur yn gwneud anrheg Nadolig gwych! Ond - fe fydd Rhaid i bob cais gyrraedd ein swyddfa neu wedi wneud ar-lein erbyn 09:00 ar ddydd Llun Rhagfyr 17.  Ar ôl y diwrnod hyn fe fydd pob cais yn annhebygol iawn o gael ei phrosesu tan mis Ionawr 2019 – sori!

Mae darparu rhaglenni cadwraeth i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau’r tirweddau llawn bywyd gwyllt rydyn ni’n eu mwynhau heddiw’n dasg enfawr. Rydyn ni’n dibynnu llawer iawn ar aelodau i greu’r cyllid sydd ei angen i wneud hyn. Ni allwn ddiogelu cynefinoedd gwerthfawr a bywyd gwyllt bregus Gogledd Cymru heb gefnogaeth y rhai sy’n byw ac yn gweithio o’u hamgylch.

Membership publications

Byddwch yn cael y canlynol ...

Canllaw i’n gwarchodfeydd natur   • Tri rhifyn o gylchgrawn Natur
• E-gylchlythyr natur misol   • Mynediad i fwy na 120 o ddigwyddiadau

Hefyd mae aelodau’r teulu’n derbyn pecyn croeso gwych i blant a phedwar rhifyn o gylchgrawn Wildlife Watch neu Gwyllt!  - yn llawn gwybodaeth, cystadlaethau, posau a phrosiectau!

Dod yn aelod heddiw
Mae dysgu am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi gwneud i mi fod â mwy o ddiddordeb yn ein byd gwyllt rhyfeddol ni. Mae wedi fy ysbrydoli i i fod yn aelod – a gwneud gardd fywyd gwyllt adref!
Dewi Williams, Dinbych

Ydych chi eisiau ymuno ar-lein? Mae croeso i chi argraffu ein ffurflen Debyd Uniongyrchol a’i phostio atom ni!