Dyddiau allan

Dyddiau allan

© Helena Dolby

Bywyd gwyllt a llefydd gwyllt!

Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ddigonedd o syniadau ar gyfer dyddiau allan gwych – mwy na 140 o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau bob blwyddyn; 35+ o warchodfeydd natur lleol i’w harchwilio; neu gyfle i weld bywyd gwyllt drwy gydol y tymhorau.

Gweld pob digwyddiad

Darganfod Gwarchodfa Natur Aberduna

Gwylio

Aberduna Nature Reserve © Damian Hughes

Darganfod Gwarchodfa Natur Gwaith Powder

Gwylio

Gwaith Powdwr Nature Reserve

Darganfod Gwarchodfa Natur Cemlyn

Gwylio

Terns at NWWT Cemlyn nature reserve © Nia Haf Jones

Darganfod Gwarchodfa Natur Big Pool Wood

Gwylio

Big Pool Wood Nature Reserve © Mark Hughes

CHWILIO AM WARCHODFA

Cyfle i archwilio mwy na 35 o warchodfeydd natur yng ngogledd Cymru

Y llefydd gorau i ymweld â hwy

O rostir i dir gwlyb, o ofod agored trawiadol i berlau cudd, mae cyfle i chi ddarganfod ein safleoedd gorau ni ar gyfer byd natur Gogledd Cymru.

Yn eich ardal chi

Family bird watching_David Tipling 2020 VISION

Ymunwch â ni a helpu i warchod llefydd gwyllt Gogledd Cymru

Bydd eich aelodaeth yn cefnogi gwaith cadwraeth hanfodol yr Ymddiriedolaeth ledled gogledd Cymru, gan gynnwys adfer cynefinoedd, gwarchod rhywogaethau a chynnal ein gwarchodfeydd natur.

Dod yn aelod