Cynnwys rhodd yn eich ewyllys

EIN CEFNOGI NI

Cynnwys rhodd yn eich ewyllys

 

 

Edrychwch ar ein gwasanaethau ysgrifennu Ewyllys am ddim

Image © iStock

Helpwch amddiffyn y bywyd gwyllt a llefydd gwyllt lleol i genedlaethau’r dyfodol drwy adael rhodd yn eich Ewyllys

Ar ôl i chi ddarparu ar gyfer eich anwyliaid, mae cofio am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn eich ewyllys yn gallu helpu i gadw eich atgofion am ein bywyd gwyllt yn fyw am genedlaethau i ddod.  Mae arnom ni angen y gefnogaeth yma er mwyn sicrhau bod plant Gogledd Cymru’n gallu parhau i fwynhau eu bywyd gwyllt a’u llefydd gwyllt wrth iddyn nhw dyfu i fyny a chael eu teuluoedd eu hunain.

Mae pob rhodd ym mhob Ewyllys, boed yn fach neu’n fawr, yn gwneud gwahaniaeth.

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys - am ddim

Defnyddiwch eich cyfreithiwr eich hyn

Cysylltu â ni - yn gyfrinachol

  Ein haddewidion ynghylch gwaddol

Dark green fritillary

Dark green fritillary_Les Binns

EWYLLYSIAU BYW

Stori Bill a Margaret

Roedd Bill a Margaret Walton yn hoff iawn o fotaneg, adar a glöynnod byw. Mae eu hewyllys fyw o fwy nag £80,000 yn parhau i helpu i warchod y bywyd gwyllt oedd mor agos at eu calon, yn enwedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Goch.

Lesser Celandine

Lesser Celandine_Ross Hoddinott2020Vision

EWYLLYSIAU BYW

Stori Robin

Roedd Robin Fisher yn aelod ers amser maith ac yn ffotograffydd bywyd gwyllt medrus. Aeth ati nid yn unig i gynyddu cronfa’r Ymddiriedolaeth o luniau defnyddiol ond hefyd gadawodd Ewyllys Fyw o £10,000 i warchod y llefydd gwyllt oedd mor agos at ei galon.