Ein haddewidion ni

Amdanom ni

Ein haddewidion ni

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gweithio i sicrhau bod safonau uchel iawn o ran gofal i gefnogwyr yn cael eu cyflwyno ar draws ei sylfaen o gefnogwyr bob amser. Heb ein cefnogwyr, ni fyddai’r elusen yn gallu hyrwyddo bywyd gwyllt a llefydd naturiol, nac ymgysylltu ac ysbrydoli pobl a hybu byw cynaliadwy.

Fundraising Regulator logo

Ar ôl cofrestru gyda’r Rheoleiddiwr Codi Arian, mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi gwneud addewid gyhoeddus i sicrhau bod ein codi arian yn gyfreithlon, agored, gonest a pharchus, gan alluogi i chi gyfrannu gyda hyder. Rydyn ni’n gobeithio y bydd ein cofrestriad a’r ffaith ein bod yn cadw at y Cod Ymarfer ar gyfer Codi Arian yn rhoi hyder ac ymddiriedaeth mewn cyfrannu elusennol ac yn annog mwy o bobl i ddarparu cefnogaeth hanfodol i gadwraeth.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am y ffordd rydyn ni’n codi arian, rydyn ni’n eich annog i gysylltu â ni gyda’ch adborth. Cofiwch wneud hynny drwy gysylltu â’n Cyfarwyddwr Codi Arian, Graeme Cotterill, ar 01248 351541.

Darllenwch ein siarter gofalu am gefnogwyr a’n haddewidion codi arian yn llawn yma

Hefyd mae gennym ni Siarter Gwaddol ar wahân – edrychwch yma am fanylion