Ystafell gyfarfod Llys Garth

GWASANAETHAU PROFFESIYNOL

Ystafell gyfarfod Llys Garth

Ian Campbell

Mae ein pencadlys ym Mangor yn lle perffaith i gynnal cyfarfod, prynu ambell anrheg bywyd gwyllt neu gael ysbrydoliaeth ar gyfer creu gardd i fywyd gwyllt. Mae’r holl incwm yn helpu i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Natur.

Mae posib trefnu ein hystafell gyfarfod fel theatr, ystafell bwrdd neu mewn unrhyw fformat arall ac mae lle i hyd at 27 o bobl eistedd. I archebu’r ystafell, lawrlwythwch y ffurflen isod a'i dychwelyd i graeme.cotterill@northwaleswildlifetrust.org.uk, neu ffoniwch ni i holi.

Llys Garth meeting room