Gwarchodfeydd Natur

Oherwydd penderfyniadau diweddar gan y Llywodraeth, rydym wedi cymryd y penderfyniad i gau pob un o’n cuddfannau adar ar pob un o’n gwarchodfeydd natur.  Mae diogelwch ein staff, ein gwirfoddolwyr a’r cyhoedd o’r pwys mwyaf i ni, ac fe rydym yn gwneud y cwbl y gallem i gefnogi yr ymdrech gyfunol gymdeithasol y bydd rhaid i bob un ohonom wneud yn yr amser rhwystredig yma.