Dod yn aelod

EIN CEFNOGI NI

Dod yn aelod

©Tom Marshall

Gwarchod y bywyd gwyllt rydych chi’n ei garu

Gwnewch 2020 yn flwyddyn grêt i chi ac i’r bywyd gwyllt dan fygythiad rydych chi’n ei garu yng Ngogledd Cymru. Ymunwch heddiw o £2.50 y mis a dod yn arwr bywyd gwyllt …  

Cost ymaelodi yw llai na 10c y diwrnod er mwyn ymuno â ni a’r 6000 aelod sydd yma yng Ngogledd Cymru.

Cymrwch ran yn y gwahanol weithgareddau, ymwelwch â 36 o warchodfeydd gwych a chael mynediad i dros 140 o ddigwyddiadau tra’n teimlo’n braf gan wybod y bo chi yn cyfrannu’n unol i warchod bywyd gwyllt bregus ar draws Ogledd Cymru.

Dod yn aelod heddiw

Prynwch aelodaeth ar gyfer rhywun arall

Mae darparu rhaglenni cadwraeth i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau’r tirweddau llawn bywyd gwyllt rydyn ni’n eu mwynhau heddiw’n dasg enfawr. Rydyn ni’n dibynnu llawer iawn ar aelodau i greu’r cyllid sydd ei angen i wneud hyn. Ni allwn ddiogelu cynefinoedd gwerthfawr a bywyd gwyllt bregus Gogledd Cymru heb gefnogaeth y rhai sy’n byw ac yn gweithio o’u hamgylch.

Fe rydym yn dallt y bod ymaelodi â ni yn ymroddiad mawr a dwi’n siŵr y bod gennych gwestiwn neu ddau i’w gofyn – felly teimlwn y basa chi’n hoffi ein adnabod ni’n well, gwthiwch y linc ar waelod y dudalen yma, os gwelwch yn dda am ragor o wybodaeth.

Wild Places to explore

Wild Places to Explore - English Version

Join Today and receive Wild Places to Explore as a free gift.

The new guide to some of the most special places for wildlife in North Wales. The book includes the North Wales Wildlife Trust's 36 nature reserves. These reserves are some of the best examples of semi- natural habitats in the areas, providing protection for rare species and places for people to enjoy wildlife.

The book also aims to help you get the most out of visiting NWWT reserves and coastal wildlife hotspots.

Welsh Membership pack

©NWWT

Byddwch yn cael y canlynol...

 Canllawiau i'ch gwarchodfeydd natur leol   • Tri rhifyn o gylchgrawn Natur Gogledd Cymru
• E-gylchlythyr natur wythnosol   • Mynediad i fwy na 140 o ddigwyddiadau

Dod yn aelod heddiw
Gwyllt

Mark Roberts ©NWWT

Aelodaeth teulu

Hefyd mae aelodau’r teulu’n derbyn pecyn croeso gwych i blant a phedwar rhifyn o gylchgrawn Wildlife Watch neu Gwyllt!  - yn llawn gwybodaeth, cystadlaethau, posau a phrosiectau!

Ymuno fel teulu heddiw
Mae dysgu am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi gwneud i mi fod â mwy o ddiddordeb yn ein byd gwyllt rhyfeddol ni. Mae wedi fy ysbrydoli i i fod yn aelod – a gwneud gardd fywyd gwyllt adref!
Dewi Williams, Dinbych

Iolo Williams

Ydych chi eisiau ymuno ar-lein? Mae croeso i chi argraffu ein ffurflen Debyd Uniongyrchol a’i phostio atom ni!