Dod yn aelod

EIN CEFNOGI NI

Dod yn Aelod

Red Squirrel: Peter Cairns 2020 Vision

Gwarchod y bywyd gwyllt rydych chi’n ei garu

Cost ymaelodi yw llai na 10c y diwrnod er mwyn ymuno â ni a’r 6000 aelod sydd yma yng Ngogledd Cymru.

Cymrwch ran yn y gwahanol weithgareddau, ymwelwch â 36 o warchodfeydd gwych a chael mynediad i dros 140 o ddigwyddiadau tra’n teimlo’n braf gan wybod y bo chi yn cyfrannu’n unol i warchod bywyd gwyllt bregus ar draws Ogledd Cymru.

Dod yn aelod heddiw

Prynwch aelodaeth ar gyfer rhywun arall

Mae darparu rhaglenni cadwraeth i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau’r tirweddau llawn bywyd gwyllt rydyn ni’n eu mwynhau heddiw’n dasg enfawr. Rydyn ni’n dibynnu llawer iawn ar aelodau i greu’r cyllid sydd ei angen i wneud hyn. Ni allwn ddiogelu cynefinoedd gwerthfawr a bywyd gwyllt bregus Gogledd Cymru heb gefnogaeth y rhai sy’n byw ac yn gweithio o’u hamgylch.

Fe rydym yn dallt y bod ymaelodi â ni yn ymroddiad mawr a dwi’n siŵr y bod gennych gwestiwn neu ddau i’w gofyn – felly teimlwn y basa chi’n hoffi ein adnabod ni’n well, gwthiwch y linc ar waelod y dudalen yma, os gwelwch yn dda am ragor o wybodaeth.

Calender

©NWWT

Rhodd Croeso Am Ddim

Drwy ymaelodi heddiw a fe gewch galendr Yr Ymddiriedolaethau Natur 2020 am ddim.

Dod yn aelod heddiw
Cymraeg

©NWWT

Byddwch yn cael y canlynol ...

Canllaw i’n gwarchodfeydd natur   • Tri rhifyn o gylchgrawn Natur Gogledd Cymru
• E-gylchlythyr natur wythnosol   • Mynediad i fwy na 140 o ddigwyddiadau

Hefyd mae aelodau’r teulu’n derbyn pecyn croeso gwych i blant a phedwar rhifyn o gylchgrawn Wildlife Watch neu Gwyllt!  - yn llawn gwybodaeth, cystadlaethau, posau a phrosiectau!

Dod yn aelod heddiw
Mae dysgu am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi gwneud i mi fod â mwy o ddiddordeb yn ein byd gwyllt rhyfeddol ni. Mae wedi fy ysbrydoli i i fod yn aelod – a gwneud gardd fywyd gwyllt adref!
Dewi Williams, Dinbych

Iolo Williams

Ydych chi eisiau ymuno ar-lein? Mae croeso i chi argraffu ein ffurflen Debyd Uniongyrchol a’i phostio atom ni!