Gwirfoddoli cadwraeth

GWIRFODDOLI

Gwirfoddoli cadwraeth

Katrina Martin / 2020VISION

Gweithredu’n ymarferol dros fywyd gwyllt

Os ydych chi’n hoffi gweithio yn yr awyr agored, neu eisiau rhoi cynnig arni, beth am ddod draw i un o’n gweithgorau cadwraeth?

Mae’r rhain yn cael eu cynnal yn ein gwarchodfeydd natur ni bob wythnos drwy gydol y flwyddyn. Mae’n ffordd grêt i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth ymarferol a mwynhau cwmni pobl eraill. 

Bod yn wirfoddolwr

Am y dyddiau gwirfoddoli cadwraeth

Fel rheol mae ein dyddiau gwaith ni’n cychwyn am 10 a.m. tan yn hwyr yn y prynhawn a gallwch ddod draw am y diwrnod cyfan neu ddim ond ychydig oriau. Gwerthfawrogir pob help a does dim angen unrhyw brofiad. Mae ein staff ni bob amser wrth law i ddarparu hyfforddiant, adnoddau a chefnogaeth. Y cyfan fyddwch chi ei angen fydd hen ddillad (addas ar gyfer y tywydd), esgidiau gwaith neu welingtyns a phecyn bwyd i ginio.

Mae gweithgorau gwirfoddoli’n ffordd grêt i gyfarfod amrywiaeth eang o bobl sy’n rhannu diddordebau tebyg.
Jane Saunders, Gwirfoddoli

Prosiectau penodol

Yn ogystal â’n cyfleoedd gwirfoddoli rheolaidd, gallwch gymryd mwy o ran mewn prosiectau penodol gyda’r Ymddiriedolaeth. Mae rhai esiamplau isod:

Tirwedd Fyw Stad Ddiwydiannol Wrecsam

Volunteer tree planting on the Wrexham Industrial Estate Living Landscape

Tirwedd Fyw Alun a Chwiler

Alyn Valley by Jonathan Hulson NWWT

Lles Ein Hafonydd

©Carly Morris

Ymholiadau am wirfoddoli

Katy Haines, Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr
E-bost katy.haines@northwaleswildlifetrust.org.uk
Ffoniwch 01248 351 541