Prynwch fwyd adar Vine House Farm

Bwyd Adar Vine House Farm

Prynwch bwyd adar

Da ddwywaith!

Drwy brynu bwyd adar a theclynnau bwydo adar gan Vine House Farm Bird Foods, rydych chi nid yn unig yn gofalu am adar gwyllt yn eich gardd, ond hefyd yn gofalu am y bywyd gwyllt a’r llefydd gwyllt lle rydych chi’n byw, gan fod pob gwerthiant yn creu cyllid i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.  

Felly mae’n dda ddwywaith i fywyd gwyllt!

Pum Rheswm i brynu gan Vine House Farm Bird Foods

  1. Mae Vine House Farm Bird Foods yn rhoi 4% o bob pryniant yn eich ardal chi i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Os ydych chi’n gwsmer newydd, bydd Vine House Farm Bird Foods hefyd yn rhoi £10 ychwanegol i’r Ymddiriedolaeth!
  2. Mae’r rhan fwyaf o’r cymysgeddau hadau’n cael eu tyfu ar y fferm yma sydd wedi ennill gwobr gadwraeth, lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu.
  3. Mae pob pris yn cynnwys dosbarthu’n uniongyrchol o’r fferm, heb unrhyw gostau cudd, a dosbarthu’r diwrnod canlynol (felly peidiwch â phoeni am orfod ei gario adref o’r siop).
  4. Amrywiaeth eang o fwyd adar, teclynnau bwydo, bocsys nythu ac ategolion.
  5. Gwasanaeth rhagorol a chyfeillgar i gwsmeriaid gyda gwybodaeth a chyngor gwych am fwydo adar yr ardd.

Ymrwymiad i’r Ymddiriedolaethau Natur

Hyd yma, mae’r bartneriaeth rhwng Vine House Farm Bird Foods a’r Ymddiriedolaethau Natur wedi codi swm anhygoel o £2 miliwn, gan gynnwys mwy na £15,000 i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Prynwch fwyd a theclynnau adar yn uniongyrchol gan Vine House Farm Bird Foods a helpu i godi mwy fyth o arian i gefnogi bywyd gwyllt a llefydd gwyllt yn eich ardal chi.

Prynwch Fwyd Adar

Am Vine House Farm Bird Foods

Mae partneriaeth yr Ymddiriedolaethau Natur gyda Vine House Farm Bird Foods wedi ysbrydoli a galluogi pobl i ofalu am y bywyd gwyllt yn eu gardd ers mwy na deng mlynedd. Mae bwydo hadau adar gwyllt o Vine House Farm Bird Foods, sydd wedi’u tyfu ganddyn nhw ar eu fferm gyfeillgar i fywyd gwyllt yn Swydd Lincoln, wedi galluogi degau ar filoedd o bobl i fwynhau pleserau bywyd gwyllt yn eu gerddi, a hefyd cefnogi bywyd gwyllt a llefydd gwyllt agos i’w hardal hwy.

Mae pob pryniant yn codi arian ar gyfer eu Hymddiriedolaeth Natur leol. Mewn deng mlynedd, mae’r bartneriaeth wedi codi mwy nag £2m; lefel na welwyd ei thebyg o’r blaen o gefnogaeth i elusen gan fusnes teuluol bychan, sy’n ein galluogi ni i helpu llawer mwy o bobl i fwynhau pleserau bywyd gwyllt.

Watts family - Vine House Farm

Robert, Nicholas & Lucy © Vine House Farm Bird Foods

© Vine House Farm Bird Foods

Sut i fwydo adar yn eich gardd

Mwy o wybodaeth

Pwy sydd wedi bod yn ymweld?

Sut i adnabod adar yr ardd

Margaret Holland

Garddio er budd bywyd gwyllt

Ffeithiau a chyngor

Nicholas Watts

Cefnogwch Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Helpwch i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a chefnogi bywyd gwyllt a llefydd gwyllt eich ardal chi. Prynwch fwyd a theclynnau adar yn uniongyrchol gan Vine House Farm Bird Foods.

Prynwch nawr