Cadwraeth bywyd gwyllt

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Cadwraeth bywyd gwyllt

Otter_Luke Massey2020Vision

Ein cenhadaeth yw gwella llefydd ar gyfer bywyd gwyllt a chysylltu pobl â bywyd gwyllt

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gwneud llefydd yn well i fywyd gwyllt drwy reoli gwarchodfeydd natur, creu tirweddau byw, gwarchod bywyd gwyllt y môr a gwella cysylltiadau tirwedd ar gyfer bywyd gwyllt (drwy ymladd dros ymylon ffyrdd bioamrywiol a’n rhwydwaith o Safleoedd Bywyd Gwyllt er enghraifft). Rydym yn gwneud hyn ledled y rhanbarth gyda help gwirfoddolwyr a chymunedau lleol a chefnogaeth ein haelodau

Rheoli tir er budd bywyd gwyllt

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n rheoli 36 o warchodfeydd natur

Mwy o wybodaeth

Traeth Glaslyn Nature Reserve_Lin Cummins

Prosiectau cadwraeth

Ein Glannau Gwyllt

Our Wild Coast_Andy with group_BBC Countryfile Feb 2018_Dilys Thompson

Adfer gwenoliaid duon

Swift - Stefan Johansson

Afon Dyfrdwy

Pike_Linda Pitkin

Dod yn aelod i barhau â’n gwaith

Mae natur mewn trafferthion. Beth am ddod yn aelod i gefnogi ein gwaith ni’n gwarchod y bywyd gwyllt rydych chi mor hoff ohono yng Ngogledd Cymru.

Dod yn aelod