Newyddion

Keep up to date with our stories, projects and challenges as we work to save wildlife and wild places.

Tawny Owl (c) Margaret Holland

Tylluanod Gogledd Cymru

Ni fyddai synau’r dirwedd leol yn gyflawn heb gri iasol (a synau eraill) y tylluanod sy’n byw yma – ond pa mor dda ydych chi’n adnabod yr adar ysglyfaethus yma?

Plast Off 2018_Beach clean

Plast Off! 2019

Rhowch gychwyn gwych i’ch Blwyddyn Newydd drwy wneud rhywbeth cadarnhaol dros fywyd gwyllt! Ymunwch â ni am sesiwn glanhau traeth arbennig iawn ar 19 Ionawr ...

Lichen covered branches in canopy of oak woodland_Guy Edwardes 2020Vision

Darganfod Cennau Cyffrous ger Llanbedr

Tyrchwch i fyd cyfrinachol y fforest law Geltaidd, lle mae coetiroedd hynafol hanfodol bwysig yn lloches i lawer o blanhigion a chennau rhyngwladol brin.

Redwing feeding on hawthorn berries in winter hedgerow

Gardd y gaeaf

Mae’n gerddi ni yn ffurfio rhwydwaith o gynefinoedd hanfodol bwysig i fywyd gwyllt - yn debyg iawn i’r gwrychoedd sydd yn ymdroelli ar hyd a lled tirwedd Cymru.

Blue tit at feeder

Bwydo’r adar y Nadolig yma

Gyda’r Nadolig rownd y gornel, beth am roi anrheg i adar yr ardd y gaeaf yma? Dyma rai ffyrdd o helpu – gan gynnwys canllaw ar wneud torch syml i fwydo adar!

River Alyn clean up with the Wild About Mold project (c) Flintshire Leader

Ydych chi’n Yr Wyddgrug Wyllt?

O ddysgu sgiliau traddodiadol a physgota am sbwriel hanesyddol i fonitro’r bywyd gwyllt presennol a phlannu coed ar gyfer y dyfodol, mae prosiect ‘Yr Wyddgrug Wyllt’ yn cyflawni’r cyfan.