Newyddion

Keep up to date with our stories, projects and challenges as we work to save wildlife and wild places.

Newyddion

Trees in mist

Adfer Coetiroedd – tyfu ein cynlluniau

Un maes gwaith newydd a chynyddol i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yw darparu coed wedi’u tyfu yn lleol ar gyfer cynlluniau plannu ar raddfa fechan ac rydym yn chwilio am help i ddatblygu ein…

Morag McGrath_Pippa Bonner

Cofio Morag McGrath

Geoff Radford, cyn Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth, a ffrind i Morag McGrath yn cofio y cyfraniadau arwyddocaol y wnaeth hi i gymdeithasau cadwraethol yng Ngogledd Cymru

Big Pool Wood

Llwybr pren newydd i Big Pool Wood

Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr a Chronfa Gymunedol Estyniad Banc Burbo, drwy ddatblygu dros 400m o lwybr pren mae gwirfoddolwyr yn trawsnewid Big Pool Wood i fod yn warchodfa…

Tags