Gwasanaethau proffesiynol

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Arbenigedd ar fywyd gwyllt

Dark green fritillary_Les Binns

Arbenigedd ar fywyd gwyllt

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig nifer o wasanaethau proffesiynol, gan gynnwys cyngor cynllunio ac ymgynghori ecolegol i helpu i gyllido ein gwaith cadwraeth.

Enfys Ecology

Tim Yardley of Enfys Ecology

Gwasanaethau ecoleg

Mae Enfys Ecology yn gwmni ecolegol annibynnol sy’n eiddo i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac mae’r holl elw’n dod yn ôl i helpu i greu gwell amgylchedd i bobl a bywyd gwyllt Gogledd Cymru.

Mwy o wybodaeth

windfarm

Windfarm_Peter Cairns2020Vision

Cyngor cynllunio

Cyngor ecoleg proffesiynol ar y system gynllunio drwy ymgynghori’n uniongyrchol ag Awdurdodau Lleol

Mwy o wybodaeth

Llys Garth

Ian Campbell

Ystafell gyfarfod Llys Garth

Mae ein pencadlys ym Mangor yn lle perffaith i gynnal cyfarfod, prynu ambell anrheg bywyd gwyllt neu gael ysbrydoliaeth ar gyfer creu gardd i fywyd gwyllt

Mwy o wybodaeth

Dod yn noddwr corfforaethol

Cyfle i gefnogi prosiectau a rhaglenni cadwraeth ac addysg yr Ymddiriedolaeth ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys adfer cynefinoedd, gwarchod rhywogaethau a chynnal ein gwarchodfeydd natur.

Cyfleoedd corfforaethol