Elusen annibynnol yw Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac yn un o 46 o Ymddiriedolaethau Natur sydd yn gweithio ar draws y DU i amddiffyn bywyd gwyllt am y dyfodol.  Rydym, o hyd, yn chwilota am bobl brwdfrydig, ymroddedig a dyfeisgar i ymuno â ni.  Os oes gennych ddiddordeb mewn materion cadwraethol natur ac hefyd brwdfrydedd tuag at egwyddorion yr Ymddiriedolaethau Natur, hoffwn glywed gennych.

Swyddi