Ein heffaith

AMDANOM NI

Ein heffaith

Coed y Felin bluebells © NWWT Jonathan Hulson

Ein blwyddyn wyllt

Rydyn ni eisiau gweld Gogledd Cymru sydd â mwy o gyfoeth o fywyd gwyllt sy’n cael ei werthfawrogi gan bawb: nod enfawr mewn byd lle mae bywyd gwyllt yn cael ei wthio i’r cyrion. 

Ond eto – rydyn ni, yn staff, gwirfoddolwyr, aelodau a phartneriaid – yn cymryd camau bob un dydd i wella llefydd ar gyfer bywyd gwyllt ac i gryfhau’r berthynas rhwng pobl Gogledd Cymru a’r amgylchedd lleol. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gwneud byd o wahaniaeth. Eleni, rydyn ni wedi crynhoi ein gwaith mewn ‘adroddiad effaith’: cipolwg ar 55 mlynedd y mudiad lleol yn dathlu ei gyflawniadau. Mae rhai o’r prif ffigurau i’w gweld ar y dudalen yma o’r cylchgrawn, ond cofiwch ystyried darllen y ddogfen yn llawn. Gobeithio y bydd yn eich ysbrydoli chi i barhau i’n helpu ni i weithio dros y dyfodol gwylltach mae ein plant, a’n bywyd gwyllt, yn haeddu ei etifeddu.