home page

30 Diwrnod Gwyllt

Y mis Mehefin hwn, gallwch wneud rhywbeth gwyllt pob diwrnod am 30 diwrnod?  Cymrwch y sialens a fe gewch becyn, rhad ac am ddim, i’ch helpu chi fynd yn wyllt!

Darganfyddwch mwy

© Tom Marshall

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r gwanwyn

Wild daffodil © Ross Hoddinott 2020VISION

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

digwyddiad

Mehefin Gwyllt!

Gweithgareddau dwyieithog addas i’r teulu i ddenu plant a phobl ifanc at natur a’r awyr agored – mae dyddiadau eraill i’w gweld yn y canllaw yma hefyd! Archebu’n hanfodol – dewch â bwyd a diod!

Mwy o wybodaeth

Our Wild Coast group

Our Wild Coast group © North Wales Wildlife Trust

Ceisiadau ar gyfer cynlluniau hyfforddi ieuenctid ar agor nawr!

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n cynnig cyrsiau hyfforddiant cadwraeth am ddim i bobl ifanc ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Gwynedd yr haf yma.

Mwy o wybodaeth

The team ready to take action_WilderFuture campaign
YMGYRCH

Dyfodol Gwylltach

Ymunwch â’n hymgyrch ni ar gyfer #DyfodolGwylltach

Darganfyddwch mwy

Hedgehogs_Jon Hawkins - Surrey Hills Photography.jpg

Hedgehogs: Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

BYWYD GWYLLT

Cyngor am fywyd gwyllt

Eisiau gwneud cartref i fyd natur yn eich gardd? Wedi gweld rhywogaeth ddiddorol yn eich ardal leol ac eisiau rhoi gwybod amdani? Wedi dod o hyd i anifail wedi’i anafu neu ei olchi i’r lan? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ac efallai y bydd posib i ni helpu!

Mwy o wybodaeth

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

SpinniesAberogwen Nature Reserve_Brian McGarry

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough