home page

Cymryd rhan yn 30 Diwrnod Gwyllt 2021

1 - 30 Mehefin

Cofrestru

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

CADWRAETH

Gweilch y pysgod yn Llyn Brenig

Mwy wybodaeth

©BrenigOspreyProject

PROSIECT AFANCOD CYMRU

Cors Dyfi: croesawu afancod!

Mwy wybodaeth

David Parkyn - David Parkyn/ Cornwall Wildlife Trust

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Bod yn wyllt y gwanwyn yma

Am fwy o wybodaeth

© Jonathon Hulson 

Gofalu am adar

Dechrau arni

Bird feeder on Spinnies Aberogwen nature reserve © Steve Ransome

Hwyl i'r teulu

Mwy wybodaeth

Family walking though bluebells_Tom Marshall

36 o warchodfeydd natur

Archwilio

© NWWT Gary Eisenhauer

Natur ar gyfer iechyd

Mwy o wybodaeth

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Dangos eich cefnogaeth

Water vole © Terry Whittaker2020VISION

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfyddwch mwy

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Siopa er budd bywyd gwyllt

Mae holl elw ein gwerthiant yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth yng Ngogledd Cymru

Siop ar-lein

Hibernating dormouse © Danny Green

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.