home page

Ymgyrchoedd

Stopiwch y Llwybr Coch

Mwy wybodaeth

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough

Garddio er lles bywyd gwyllt

Darganfyddwch mwy

Garden tiger moth © Denis Jackson

Lleoedd i weld bywyd gwyllt yr Hydref hon

Darganfyddwch mwy

©Jon Hawkins Surrey Hills photography

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Mwy wybodaeth

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Y newyddion diweddaraf

Adroddiadau Sefyllfa Byd Natur 2019

Darganfyddwch mwy

Dyfodol Gwyllt

Ymunwch â’n hymgyrch ni ar gyfer #DyfodolGwyllt

Darganfyddwch mwy

Ein blwyddyn wyllt

Hare © David Tipling 2020 Vision

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost