home page

Dod ar gwyllt yn ôl i fyw. Gyda’n gilydd.

Kingfishers - Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r haf

Bee_Lauren Heather

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

Osprey

Osprey by Peter Cairns-2020VISION

Newyddion

Cymdogion newydd i Gors Maen Llwyd

Mae gan Warchodfa Natur Cors Maen Llwyd ar lannau Llyn Brenig gymdogion newydd cyffrous. Diolch i ymdrechion anhygoel tîm Dŵr Cymru / Welsh Water, a’r Rheolwr Ardal, Nick Kite, yn arbennig, mae pâr o weilch y pysgod wedi nythu ar lwyfan sydd wedi’i adeiladu’n arbennig yn y llyn – prin 250m o’r lan.

Darganfyddwch mwy

Living Seas Wales roadshow

Living Seas Wales roadshow - Nia Haf Jones

DIWEDDARIAD PROSIECTAU

Sioe Deithiol y Moroedd!

Yr haf hyn fe fydd Sioe Deithiol Newydd Moroedd Byw Cymru yn dod i dref yn agos ata chi!

Darganfyddwch mwy

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough