home page

Ymunwch yn ein hymgyrch i greu #DdyfodolGwylltach

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r gwanwyn

Wild daffodil © Ross Hoddinott 2020VISION

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

Osprey

Osprey by Peter Cairns-2020VISION

APÊL GWEILCH Y PYSGOD

Cyfrannu at Groesawu

Plîs helpwch ni i godi £15,000 i baratoi ar gyfer dychweliad gweilch y pysgod i Lyn Brenig a Gors Maen Llwyd.

Darganfod mwy a gwnewch rodd heddiw

Hibernating dormouse

Hibernating dormouse © Danny Green

EIN CEFNOGI NI

Noddi rhywogaeth

Mae ein nawdd i rywogaethau’n anrheg berffaith i bobl sy’n hoff o fyd natur – gyda’r nawdd rhataf yn ddim ond £8.00!

Darganfyddwch mwy

Hedgehogs_Jon Hawkins - Surrey Hills Photography.jpg

Hedgehogs: Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

BYWYD GWYLLT

Cyngor am fywyd gwyllt

Eisiau gwneud cartref i fyd natur yn eich gardd? Wedi gweld rhywogaeth ddiddorol yn eich ardal leol ac eisiau rhoi gwybod amdani? Wedi dod o hyd i anifail wedi’i anafu neu ei olchi i’r lan? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ac efallai y bydd posib i ni helpu!

Mwy o wybodaeth

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

SpinniesAberogwen Nature Reserve_Brian McGarry

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough