home page

Dod ar gwyllt yn ôl i fyw. Gyda’n gilydd.

Kingfishers - Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r haf

Bee_Lauren Heather

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

Osprey

Osprey by Peter Cairns-2020VISION

Newyddion

Cymdogion newydd i Gors Maen Llwyd

Mae gan Warchodfa Natur Cors Maen Llwyd ar lannau Llyn Brenig gymdogion newydd cyffrous. Diolch i ymdrechion anhygoel tîm Dŵr Cymru / Welsh Water, a’r Rheolwr Ardal, Nick Kite, yn arbennig, mae pâr o weilch y pysgod wedi nythu ar lwyfan sydd wedi’i adeiladu’n arbennig yn y llyn – prin 250m o’r lan.

Darganfyddwch mwy

Living Seas Wales roadshow

Living Seas Wales roadshow - Nia Haf Jones

DIWEDDARIAD PROSIECTAU

Sioe Deithiol y Moroedd!

Yr haf hyn fe fydd Sioe Deithiol Newydd Moroedd Byw Cymru yn dod i dref yn agos ata chi!

Darganfyddwch mwy

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

Cemlyn Nature Reserve_Lin Cummins

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough
MEWNBWN

Dau funud i’w sbario?

Os ydych chi wedi edrych ar ein gwefan ni o’r blaen, efallai eich bod wedi sylwi ei bod wedi newid. Fe fydden ni wrth ein bodd yn cael gwybod beth ydi’ch barn chi amdani! Cadwch lygad wrth i ni ddal ati i gyflwyno cynnwys ac eitemau newydd yn ystod y misoedd sydd i ddod. 

Os oes gennych chi funud neu ddau i’w sbario, llenwch yr arolwg adborth os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr! 

Ateb yr arolwg ...