home page

Digwyddiad

'MIRI-MORO'L - Camp Teuluol

Bwciwch eich tocynnau nawr!

Mwy wybodaeth

Rockpooling - Alexander Mustard 2020Vision

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

24ain o Orffennaf - 8fed o Awst 2021

Wythnos Forol Genedlaethol

Wythnos Forol Genedlaethol yw dathliad cenedlaethol yr Ymddiriedolaethau Natur Gogledd Cymru o bopeth morol.

Plymiwch i mewn!

LSW

CADWRAETH

Gweilch y pysgod yn Llyn Brenig

Mwy wybodaeth

Osprey © Gary Jones Wildlife Photography

YOUTH CLIMATE ACTION

Stand for Nature Wales

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Digwyddiadau

Cynigiwn dros 140 o deithiau tywys, sgyrsiau a digwyddiadau teulu-gyfeillgar pob blwyddyn!
Gweler ein ddigwyddiadau

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Hwyl i'r teulu

Mwy wybodaeth

Family walking though bluebells_Tom Marshall

36 o warchodfeydd natur

Archwilio

Rhiwledyn Nature Reserve © Lin Cummins

Natur ar gyfer iechyd

Mwy o wybodaeth

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Dangos eich cefnogaeth

Water vole © Terry Whittaker2020VISION

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfyddwch mwy

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Siopa er budd bywyd gwyllt

Mae holl elw ein gwerthiant yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth yng Ngogledd Cymru

Siop ar-lein

Hibernating dormouse © Danny Green

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.