home page

Darganfyddwch ochr wyllt Gogledd Cymru

Mwy wybodaeth

© Helena Dolby

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Paratowch at y Nadolig!

Siopwch ar y we hefo ni nawr

Darganfyddwch mwy

Mark Hamlin 2020 Vision

Helpu draenogod

Mae draenogod yn wynebu cyfuniad o fygythiadau drwy gydol y flwyddyn ...

Dyma sut gallwch chi helpu!

Aelodaeth yn anrheg Nadolig

Rhowch aelodaeth yn anrheg y Nadolig yma

Mwy o wybodaeth

Y newyddion diweddaraf

Adroddiadau Sefyllfa Byd Natur 2019

Darganfyddwch mwy

Dyfodol Gwyllt

Ymunwch â’n hymgyrch ni ar gyfer #DyfodolGwyllt

Darganfyddwch mwy

Ein blwyddyn wyllt

Hare © David Tipling 2020 Vision

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost