home page

30 Days Wild banner

Paratowch ar gyfer eich haf gwylltaf eto!

Cofrestrwch am 30 Diwrnod Gwyllt heddiw!

Dod â natur yn ôl i Ogledd Cymru

Ni ydi'r unig elusen yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i warchod ac adfer ein byd naturiol ni er budd pobl a bywyd gwyllt - yn ein rhanbarth ni a thu hwnt. Rydyn ni’n dibynnu ar gefnogaeth ein haelodau a gwirfoddolwyr i'n helpu ni i gyflawni'r gwaith gwerthfawr yma.

Darganfod sut i gefnogi ein gwaith

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough
Spinnies Aberogwen Nature Reserve

Spinnies Aberogwen Nature Reserve © Eirly Edwards - Behi

Darganfod ein gwarchodfeydd natur

Cynlluniwch eich ymweliad
An osprey in flight carrying nesting materials

Osprey flying to its nest with sticks © Andy Rouse/2020VISION

Mae'n dymor gweilch y pysgod

Ymelwch a'r gweilch yn Llyn Brenig
Common Blue Butterfly

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography 

Ydi eich gardd chi’n hafan i fywyd gwyllt?

Cymryd rhan yn ein harolwg garddio

Cynigiwn dros 150 o deithiau tywys, sgyrsiau a digwyddiadau teulu-gyfeillgar pob blwyddyn!

Buff-tailed BumbleBee © Jon Hawkins Surrey Hills Photography

Buff-tailed BumbleBee © Jon Hawkins Surrey Hills Photography

Adroddiad Sefyllfa Natur

Darganfod mwy
A kingfisher sat on a branch with its back towards the camera

Kingfisher © Thinesh Thirugnanasampanthar

Dod â natur yn ôl

Darllenwch ein strategaeth 2030
beaver wildlife trust

David Parkyn

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfod mwy am y Prosiect Afancod Cymru
Grey seal

Grey seal - Alexander Mustard 2020Vision

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

blue tit

Gillian Lloyd

Yr Arolwg Natur Mawr

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, a’r Ymddiriedolaethau Natur ar draws y DU, eisiau clywed eich barn chi am rai o’r cwestiynau mwyaf sy’n ymwneud â byd natur a’n rôl ni wrth ofalu amdano.

Cymryd rhan yn yr arolwg