home page

Garddio er lles bywyd gwyllt

Mwy wybodaeth

Common frog © Mark Hamblin/2020VISION

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

Blog

Rhyfeddodau naturiol fis Chwefror eleni

Er bod tywydd mis Chwefror yn tueddu i’n cadw ni yn realiti oer y gaeaf, mae’r mis hefyd yn cynnig rhai rhyfeddodau o ran bywyd gwyllt sy’n gallu ein cynnal ni nes daw’r gwanwyn.

Mwy wybodaeth

Snowdrops backlit by the sun © Amy Lewis.

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Bod yn wyllt y gaeaf yma

Am fwy o wybodaeth

Winter silhouette - David Tipling 2020Vision

Gofalu am adar

Dechrau arni

Bird feeder on Spinnies Aberogwen nature reserve © Steve Ransome

Hwyl i'r teulu

Mwy wybodaeth

Family walking though bluebells_Tom Marshall

36 o warchodfeydd natur

Archwilio

© NWWT Gary Eisenhauer

Natur ar gyfer iechyd

Mwy o wybodaeth

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Dangos eich cefnogaeth

Water vole © Terry Whittaker2020VISION

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfyddwch mwy

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Siopa er budd bywyd gwyllt

Mae holl elw ein gwerthiant yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth yng Ngogledd Cymru

Siop ar-lein

Hibernating dormouse © Danny Green

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost