home page

Dod ar gwyllt yn ôl i fyw. Gyda’n gilydd.

Grey seal (c) Neil Aldridge

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r hydref

Elf cup fungi - Chris Lawrence

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

Lesser horseshoe with young at Gwaith Powdwr nature reserve

Lesser horseshoe with young at Gwaith Powdwr nature reserve

Newyddion

‘Ward Mamolaeth Gwaith Powdwr!’

Cadarnhau clwyd mamolaeth newydd i ystlumod pedol lleiaf yng ngwarchodfa natur Gwaith Powdwr, yr hen ffatri ffrwydron ger Penrhyndeudraeth, am y tro cyntaf ers 20 mlynedd.

Darganfyddwch mwy

Hibernating dormouse

Hibernating dormouse © Danny Green

EIN CEFNOGI NI

Noddi rhywogaeth

Mae ein nawdd i rywogaethau’n anrheg berffaith i bobl sy’n hoff o fyd natur – gyda’r nawdd rhataf yn ddim ond £8.00!

Darganfyddwch mwy

Ymgyrchoedd

Siaradwch i fyny tros Natur

Ymgynghoriad newydd, lansiwyd gan Lywodraeth Cymru, sy’n rhoi siawns tyngedfennol i ni wrthdroi y dirywiad ym mywyd gwyllt a sicrhau fod tir Cymru yn gweddu gyda anghenion y pobl a bywyd natur yng Nghymru

Gweithredwch Nawr

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

Cemlyn Nature Reserve_Lin Cummins

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough
MEWNBWN

Dau funud i’w sbario?

Os ydych chi wedi edrych ar ein gwefan ni o’r blaen, efallai eich bod wedi sylwi ei bod wedi newid. Fe fydden ni wrth ein bodd yn cael gwybod beth ydi’ch barn chi amdani! Cadwch lygad wrth i ni ddal ati i gyflwyno cynnwys ac eitemau newydd yn ystod y misoedd sydd i ddod. 

Os oes gennych chi funud neu ddau i’w sbario, llenwch yr arolwg adborth os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr! 

Ateb yr arolwg ...