home page

Bywyd gwyllt a llefydd gwyllt

Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ddigonedd o syniadau ar gyfer dyddiau allan gwych ... 35+ o warchodfeydd natur lleol i’w harchwilio!

Darganfyddwch mwy

Kingfishers - Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r haf

honey bee on pink aster flower_ Nick Upton- 2020vision.

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

digwyddiad

Taith Natur: helfa pryfed

Helpwch ni i ddarganfod pryfed Bryn Pydew – croeso i helwyr pryfed o bob oedran!

Mwy o wybodaeth

Badger protest_Mass Lobby
YMGYRCH

Ymgyrch Dorfol #TheTimeIsNow

Ymunwch â miloedd o bobl yn San Steffan i ddweud wrth ASau mai nawr yw’r amser i weithredu

Darganfyddwch mwy

Hedgehogs_Jon Hawkins - Surrey Hills Photography.jpg

Hedgehogs: Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

BYWYD GWYLLT

Cyngor am fywyd gwyllt

Eisiau gwneud cartref i fyd natur yn eich gardd? Wedi gweld rhywogaeth ddiddorol yn eich ardal leol ac eisiau rhoi gwybod amdani? Wedi dod o hyd i anifail wedi’i anafu neu ei olchi i’r lan? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ac efallai y bydd posib i ni helpu!

Mwy o wybodaeth

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough