home page

Dod ar gwyllt yn ôl i fyw. Gyda’n gilydd.

Tawny owl © Steve Waterhouse

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom

Mwynhewch y gorau o’r gaeaf

Winter silhouette - David Tipling 2020Vision

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

Gweler diweddara islaw

Christmas Wreath for birds (Activity Sheet - Cymraeg)
Newyddion

Bwydo’r adar y Nadolig yma

Gyda’r Nadolig rownd y gornel, beth am roi anrheg i adar yr ardd y gaeaf yma? Dyma rai ffyrdd o helpu – gan gynnwys canllaw ar wneud torch syml i fwydo adar!

Mwy o wybodaeth

Hibernating dormouse

Hibernating dormouse © Danny Green

EIN CEFNOGI NI

Noddi rhywogaeth

Mae ein nawdd i rywogaethau’n anrheg berffaith i bobl sy’n hoff o fyd natur – gyda’r nawdd rhataf yn ddim ond £8.00!

Darganfyddwch mwy

Christmas gift (c) Kira auf der Heide

(c) Kira auf der Heide

Aelodaeth

Da chi angen anrheg anghyffredin?

Pam ddim rhoi anrheg gwyllt y Nadolig hwn a gwneud ffrind neu berthynas yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru!

Prynwch eich aelodaeth rhodd yma

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

SpinniesAberogwen Nature Reserve_Brian McGarry

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough