home page

COP26 ein siawns ni o daclo argyfyngau newid hinsawdd ac natur ynghyd

Dysgwch fwy

Unsplash

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

Short eared owl

Short eared owl © Donald Sutherland

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Dydd Sadwrn 23 Hydref, 10:30 - 12:30

Mwy wybodaeth
Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Darganfyddwch bywyd gwyllt hydrefol

Ble i fynd

Common beech woodland in autumn - Mark Hamblin 2020Vision

Cerddediad Mawr Gwyllt

Helpwch yr Ymddiriedolaethau Natur fynd i ymrafael a’r argyfyngau natur a’r hinsawdd gan greu sialens i chi eich hun drwy wneud y Cerddediad Fawr Wyllt tros natur hanner tymor yr Hydref hwn

Cymrwch Ran

Da ni angen adferu 30% o dir a môr ar ran natur erbyn 2030

Allwch chi helpu?

© Tom_Marshall

Cloddiwch bwll!

Mae’r Hydref yn amser gwych i ychwanegu pwll i’ch gardd – a mae gennym ganllaw i’ch helpu

Darganfyddwch fwy

Club Tailed Dragonfly- Vicky Nall

Digwyddiadau

Cynigiwn dros 140 o deithiau tywys, sgyrsiau a digwyddiadau teulu-gyfeillgar pob blwyddyn!
Gweler ein ddigwyddiadau

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Hwyl i'r teulu

Mwy wybodaeth

Family walking though bluebells_Tom Marshall

35 o warchodfeydd natur

Archwilio

Rhiwledyn Nature Reserve © Lin Cummins

Y newyddion diweddaraf

Natur ar gyfer iechyd

Mwy o wybodaeth

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfyddwch mwy

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Siopa er budd bywyd gwyllt

Mae holl elw ein gwerthiant yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth yng Ngogledd Cymru

Siop ar-lein

Hibernating dormouse © Danny Green

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.