Cyfrannu

EIN CEFNOGI NI

Gwneud cyfraniad

Greater butterfly orchid_Philip Precey

Ni all Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru weithredu heb haelioni ei chefnogwyr.  Mae pob ceiniog yn cyfrif!

Mae eich caredigrwydd chi’n helpu i amddiffyn y boblogaeth o fôr-wenoliaid yng Nghemlyn; y gors yn Sir Ddinbych; a’r tegeirianau yn Nghors Coch.

Gwnewch rodd

Mae eich rhodd yn ein helpu ni i greu amgylchedd sy'n llawn bywyd gwyllt, a gwerthfawrogwyd gan pawb.
£

Ffyrdd eraill o gyfrannu:

I wneud cyfraniad dros y ffôn, ffoniwch 01248 351541.

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’ a’u hanfon i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Llys Garth, Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT.  Os yw’n bosib, argraffwch y datganiad Cymorth Rhodd isod a’i gynnwys gyda’ch cyfraniad!

Cofiwch amdanaf i!