Tirwedd Byw

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Tirweddau Byw

Mwy, Gwell, Cysylltiedig

Cors Bodgynydd Nature Reserve © Jason Samuels Photography

Beth yw Tirwedd Fyw?

Nid yw gwarchodfeydd natur ar eu pen eu hunain yn ddigon i achub ein bywyd gwyllt gwerthfawr rhag diflannu. I alluogi i fywyd gwyllt ffynnu ac ymledu, rhaid i ni greu mwy o ofod i fywyd gwyllt sy’n cael ei reoli’n well ac sy’n fwy cysylltiedig, gyda chyfleoedd i bobl fwynhau byd natur. Mae’r dull hwn o weithredu’n creu’r hyn rydyn ni’n ei alw’n Dirweddau Byw, sydd o fudd i bawb ac yn diogelu bywyd gwyllt.

Tirweddau Byw yng Ngogledd Cymru

Rydyn ni’n gweithio ar raddfa tirwedd gyda deiliaid tir, busnesau, sefydliadau ac unigolion i greu, gwella a chysylltu cynefinoedd yng Ngogledd Cymru. Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithredu pedwar prosiect fel rhan o’n strategaeth Tirwedd Fyw.

Corsydd Môn

Mwy wybodaeth

Cors Coch Nature Reserve volunteers

Alun a Chwiler

Mwy wybodaeth

Stad Ddiwydiannol Wrecsam

Mwy wybodaeth

Wrexham Industrial Estate Living Landscape panorama - Sky Cat

Afon Dyfrdwy

Mwy wybodaeth