Cysylltwch â ni

YMDDIRIEDOLAETH NATUR GOGLEDD CYMRU

Cysylltwch â ni

Brown argus © Amy Lewis

Ymholiadau cyffredinol

info@northwaleswildlifetrust.org.uk
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Llys Garth, Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT
01248 351 541 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 17:00)

Byddwch yn ymwybodol y bydd ein swyddfeydd yn cael ei rhedeg yn bennaf yn rhan amser am y dyfodol gweladwy.  Fe fydd nifer o staff YNGC yn gweithio o adref neu allan yn y maes, ac fe fyddent yn ymateb i e-byst ac i alwadau ffôn pan ac fel y gallent.  Mae’n wir ddrwg gennym, ond ni allwn addo ymateb ar unwaith i’ch ymholiadau, ac ni fydd galwadau i’n prif swyddfa yn cael eu hateb.

Ymholiadau eraill

Yn ystod cyfnod Covid – 19 (Conofirws),  gaf ’i ofyn i chi, os gwelwch yn dda, i beidio cysylltu hefo ni am fywyd gwyllt rydych wedi eu gweld nac anifeiliaid sydd wedi eu brifo neu wedi marw.  Mae ychydig o gyngor cyffredinol ar gael ar wefan Yr Ymddiriedolaethau Natur,  ac rhagor o fanylion ar helpwildlife.co.uk  - yn cynnwys rhestr o wasanaethau a chanolfannau achub lleol.

Gwasanaethau Proffesiynol

info@enfysecology.co.uk 
www.enfysecology.co.uk

Rhian Hughes, Consultancy Manager: 07764 897417, rhian@enfysecology.co.uk

Tim Yardley, Ecological Consultant: 07904 578098, tim@enfysecology.co.uk

Lucy Boyett, Ecologist: 07772 280975, lucy@enfysecology.co.uk

Keymar Wake, Ecologist: 07903 570688 keymar@enfysecology.co.uk

Peter Kneen, Ecological Clerk of Works: 07787 254871, peter@enfysecology.co.uk

Laurence Maxwell, Habitat Management Officer: 07903 570863, laurence@enfysecology.co.uk

 

Gwarchodfeydd natur

Chris Wynne, Uwch Reolwr y Gwarchodfeydd
chris.wynne@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07764 897 411

Mewn argyfwng ynglŷn â da byw ar ein gwarchodfeydd natur, ffoniwch 07764 897411, os gwelwch yn dda.

Ymholiadau’r Wasg a Chyfathrebu

Ian Campbell, Swyddog Cyfathrebu
ian.campbell@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07904 598 587

Aelodaeth a digwyddiadau

Mark Roberts,

Rheolwr Marchnata Aelodaeth a Recriwtio

mark.roberts@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07908 728484 

Aelodaeth a Chodi Arian

Graeme Cotterill, Cyfarwyddwr Codi Arian 
graeme.cotterill@northwaleswildlifetrust.org.uk

Gwirfoddoli

Katy Haines, Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr
katy.haines@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07948 402630

Tirweddau Byw a Chefn Gwlad Ehangach

Adrian Lloyd Jones, Rheolwr Tirweddau Byw  
adrian.jones@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07764 897412

Moroedd Byw

Nia Haf Jones, Rheolwraig Moroedd Byw  
nia.jones@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07508 740537

Addysg a Gwaith y Ieuenctid

Chris Baker, Rheolwr Pobl a Bywyd Gwyllt
chris.baker@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07867 456099

Cyllid

Julia Travis, Rheolwr Cyllid
julia.travis@northwaleswildlifetrust.org.uk / 01248 351 541

Rheoli rhywogaethau anfrodorol

Lyn Byrne, Rheolwraig Prosiect RhEY y Ddyfrdwy
lyn.byrne@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07525 349689

Unrhyw ymholiad arall hanfodol bwysig

Frances Cattanach, Prif Weithredwraig
frances.cattanach@northwaleswildlifetrust.org.uk / 07764 897410

Polisi Cwynion

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi ymrwymo i roi gwasanaeth o safon uchel. Er gwaethaf pob ymrwymiad, weithiau ni fydd pethau’n digwydd fel rydym yn dymuno. Os bydd hyn yn digwydd, rydym eisiau cael gwybod a gwneud pethau’n iawn os yw hynny’n bosib.

Os oes gennych chi gŵyn, neu awgrym positif, cofiwch ddweud wrthym ni amdano a’n helpu ni i’ch helpu chi.

 Mwy o wybodaeth

Gadael neges