Bywyd gwyllt yr haf

BLE MAE GWELD BYWYD GWYLLT

Bywyd gwyllt yr haf

Bee_Lauren Heather

Rhywogaethau arbennig yr haf

Mae’r haf yn gyfnod o liw. Yn ystod y dydd, mae lliwiau’n gwibio ac yn hedfan ar hyd glan y dŵr wrth i las y dorlan a gweision y neidr fynd ati i hela. Mae glöynnod byw yn hedfan o flodyn i flodyn, ymlusgiaid yn torheulo yn yr haul ac adar y môr yn sgrechian ar lethrau’r clogwyni. Ac mae’r bwrlwm yn parhau yn y tywyllwch – ystlumod yn symud yn gyflym drwy’r awyr, y dylluan frech â’i chri oer a’r troellwyr yn rhincian, tra bo pryfed tân yn addurno’r nos gyda’u golau pen pin.

Troellwyr

Nightjar adult brooding chicks - David Tipling 2020Vision

Môr-wenoliaid

Sandwich tern flying with eel to nest - Bertie Gregory 2020VISION

Dolydd o flodau gwyllt

Gweision y neidr a mursennod

Male Banded demoiselle - Vicky Nall