Ein prosiectau ni

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Ein prosiectau ni

European beaver scratching © Chris Robbins

Achub bywyd gwyllt a llefydd gwyllt

Rydyn ni’n gweithio ar dir a môr, o gopaon y mynyddoedd i wely’r môr, o ddyffrynnoedd a chilfachau cudd i strydoedd y ddinas. Ble bynnag rydych chi, dydi pobl, llefydd a phrosiectau Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ddim yn bell i ffwrdd, gan wella bywyd i fywyd gwyllt a phobl gyda’i gilydd.