Deifio i mewn i helpu bywyd gwyllt y môr!

GWIRFODDOLI

Deifio i mewn i helpu bywyd gwyllt y môr!

Jelly fish

Gwirfoddoli gyda Moroedd Byw Cymru

Os ydych chi’n hoffi bod ar lan y môr, beth am wirfoddoli gyda Moroedd Byw Cymru!

Fe allwch chi helpu i gefnogi gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn sy’n amrywio o archwilio pyllau creigiog i ddigwyddiadau’r sioe deithiol, a hefyd monitro ac arolygu. Mae’n ffordd grêt o ddysgu am arfordir Gogledd Cymru a’i archwilio gyda phobl debyg i chi.

Bod yn wirfoddolwr

Cynhyrfu’r dyfroedd gyda Moroedd Byw Cymru

Mae pob diwrnod gwirfoddoli’n wahanol – does dim angen unrhyw brofiad ac mae hyfforddiant, offer a chefnogaeth wrth law bob amser.

Os ydych chi eisiau ymwneud mwy, rydyn ni hefyd yn chwilio am Hyrwyddwyr Moroedd Byw – pobl i eirioli ar ran amgylchedd y môr ac i chwarae rhan allweddol yn ein hymdrechion cadwraeth morol ni. Bydd hyfforddiant ffurfiol a chefnogaeth ar gael gan ein tîm ni yma yn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Cysylltu â ni

Newyddion

  • Gwelwch y Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru | Adroddiad effaith am 2020-2021.
  • Rydym yn gweithio gyda digon o sefydliadau eraill ledled Gogledd Cymru a'r DU. Gallwch gael gwybod mwy o'r dolenni canlynol.
    • Mae’r Prosiect Wystrys Gwyllt yn galw am fwy o wirfoddolwyr i helpu i fonitro'r safleoedd ailgyflwyno ym marina Conwy a Deganwy.
    • Mae gan y tîm yn Nhwyni Talacre ddiwrnod gwirfoddoli misol a bydd digon i'w wneud. Yn gynnar yn y mis fel arfer, defnyddiwch y ddolen tocynnau i gysylltu â nhw ynglŷn â chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
    • Dysgwch fwy am ba mor bwysig yw morwellt a pha gynlluniau sydd ar waith i'w adfer yma ac mewn mannau eraill, drwy ddarllen tudalennau’r Prosiect morwellt.  
    • Mae rhai o'n gwirfoddolwyr yn mynd gam ymhellach wrth wylio morloi drwy gasglu data blew am rai o'n morloi a chysylltu ag amrywiol sefydliadau gan gynnwys Ymddiriedolaeth Ymchwil Grŵp Morloi Cernyw ac Uned Ymchwil Mamaliaid Môr pan fyddant yn gweld morloi wedi'u tagio. Darllenwch am ganlyniadau ffotograffydd lleol o'r cyswllt hwn yn y blog yma.

 

Darllenwch am yr hyn sy'n digwydd mewn MPA!

Mae ail rifyn cylchgrawn Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi’i gyhoeddi, gydag ychwanegiadau gan staff a gwirfoddolwyr tîm Moroedd Byw. 

O Dan Y Don - Cymraeg