Ymgyrchoedd

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Ymgyrchoedd

Badger_Andrew Parkinson2020VISION

Sefyll dros fywyd gwyllt

Mae gan yr Ymddiriedolaethau Natur hanes maith o ymgyrchu dros newid cadarnhaol i fyd natur a phobl ac mae mewn sefyllfa unigryw i sicrhau gweithredu dros gadwraeth bywyd gwyllt yn lleol ac ar lefel Cymru a’r DU. Gan fod y rheolaeth ar amgylchedd Cymru wedi’i ddatganoli i raddau helaeth i Lywodraeeth Cymru, mae ein cyngor ni iddi ar sut i greu gwell dyfodol i fywyd gwyllt yng Nghymru’n hanfodol. Mae staff eirioli Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn sicrhau bod llais byd natur yn cael ei glywed.

Gweithredu dros fywyd gwyllt a chefnogi un o’n hymgyrchoedd isod ...

Wild activities with 30 Days Wild

Wild activities (C) Caroline Fitton

Lleisiwch eich barn er budd natur

Mae gennym gyfle cyffrous i wneud newidiadau i bolisi tir yng Nghymru a chreu dyfodol lle all pobl a bywyd gwyllt ffynnu gyda’i gilydd.

Mwy o wybodaeth

Wylfa power station

Bygythiadau datblygu i Warchodfa Natur Cemlyn

Helynt ar y gowel?

Mwy o wybodaeth

M4 motorway

M4 motorway_Creative Commons

Cynigion Traffordd yr M4

Mae un o dirweddau tir gwlyb mwyaf gwerthfawr y DU dan fygythiad oherwydd cynlluniau adeiladu ffyrdd Llywodraeth Cymru

Mwy o wybodaeth

Badger

Badger_Andrew Parkinson2020VISION

Moch daear a brechu

Popeth roeddech chi eisiau ei wybod am frechu moch daear ond eich bod yn ofni gofyn

Mwy o wybodaeth

Ash leaves

Ash leave_Mark Hamblin2020Vision

Ynn yn gwywo

Mae gan Gymru 15,000 o hectarau o goetiroedd ynn a dyma un o’n coed mwyaf cyffredin ni mewn gwrychoedd ...

Mwy o wybodaeth

Dod yn aelod i barhau â’n gwaith

Mae natur mewn trafferthion. Beth am ddod yn aelod i gefnogi ein gwaith ni’n gwarchod y bywyd gwyllt rydych chi mor hoff ohono yng Ngogledd Cymru.

Dod yn aelod