Diweddariad y coronafeirws  

Mae ein 36 o warchodfeydd natur ar agor, yn eich helpu chi i gynnal cyswllt â byd natur. Plîs cofiwch y dylech gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser wrth ymweld â’r safleoedd hyn, a chadw at y Cod Cefn Gwlad. Mae ein cuddfannau adar ar agor nawr ond rhaid eu defnyddio gan gadw at y canllawiau sydd i’w gweld ym mhob gwarchodfa. Gallwch gysylltu â ni ymlaen llaw am fanylion os ydych chi’n dymuno. Rydyn ni yn y guddfan i Weilch y Pysgod rhwng dydd Iau a dydd Sul tan ddiwedd y tymor.        

Mae staff ein gwarchodfeydd yn gweithio yn ein gwarchodfeydd yn awr ac rydyn ni’n gobeithio gallu hysbysebu cyfres o weithgareddau gwirfoddoli yn fuan. Cysylltwch â’ch Swyddog Gwarchodfeydd lleol i gael gwybod mwy yn y cyfamser.