home page

Glanhad Enfawr y Traethau Prydeinig

Mwy wybodaeth

Beach clean with Living Seas Ambassadors - Tywyn

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

The Great Big Green Week

Ymunwch yn ... 18 i 26 Medi
Sefyll dros natur Cymru

A wnewch chi weithredu dros yr hinsawdd?

Gallech chi wneud gwahaniaeth i fyd natur a bywyd gwyllt yng Nghymru!

Darganfyddwch fwy

BANGOR

Galwch i mewn ar ddydd Mercher i’n gardd fywyd gwyllt

Mwy wybodaeth
CADWRAETH

Gweilch y pysgod yn Llyn Brenig

Mwy wybodaeth

Osprey © Gary Jones Wildlife Photography

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough

Digwyddiadau

Cynigiwn dros 140 o deithiau tywys, sgyrsiau a digwyddiadau teulu-gyfeillgar pob blwyddyn!
Gweler ein ddigwyddiadau

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Hwyl i'r teulu

Mwy wybodaeth

Family walking though bluebells_Tom Marshall

35 o warchodfeydd natur

Archwilio

Rhiwledyn Nature Reserve © Lin Cummins

Y newyddion diweddaraf

Natur ar gyfer iechyd

Mwy o wybodaeth

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Dangos eich cefnogaeth

Water vole © Terry Whittaker2020VISION

Dod ag afancod yn ôl i Gymru!

Darganfyddwch mwy

Beaver © Nick Upton / Cornwall Wildlife Trust

Siopa er budd bywyd gwyllt

Mae holl elw ein gwerthiant yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth yng Ngogledd Cymru

Siop ar-lein

Hibernating dormouse © Danny Green

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.