home page

Digwyddiad

Gwrthdroi'r apocalypse pryfed

Darganfyddwch mwy

Bumblebee on dandelion © Katrina Martin / 2020VISION

Gwarchod bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru

Ynghyd â’n aelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym wedi ymddiried i sicrhau fod bywyd gwyllt yn ffynnu ar draws Gogledd Cymru.  Hoffwn yn fawr iawn os wnewch ymuno â ni.

Mwy amdanom 

Paratowch am yn fuan am y Nadolig!

Pam ddim ymweld a’n siop

© Photo by Nathan Lemon on Unsplash

Pethau i'w gwneud y mis hwn

Mwynhewch y gorau o’r hydref

Mistle thrush - Amy Lewis

Troi eich bocs negeseuon yn wyllt!

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am fyd natur, digwyddiadau bywyd gwyllt a chynigion arbennig gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Derbyn diweddariadau e-bost

Beth sy’n digwydd rŵan

Ymgyrchoedd bywyd gwyllt, newyddion a sylwadau ar y materion rydym yn gofidio amdanynt

WildNet - Tom Marshall

Adroddiadau Sefyllfa Byd Natur 2019

Un o bob saith rhywogaeth yn wynebu risg o ddiflannu

Darganfyddwch mwy
The team ready to take action_WilderFuture campaign
YMGYRCH

Dyfodol Gwyllt

Ymunwch â’n hymgyrch ni ar gyfer #DyfodolGwyllt

Darganfyddwch mwy

Hare

Hare © David Tipling 2020 Vision

AMDANOM NI

Ein blwyddyn wyllt

Eleni, rydyn ni wedi crynhoi ein gwaith mewn ‘adroddiad effaith’: cipolwg ar 55 mlynedd y mudiad lleol yn dathlu ei gyflawniadau. 

Mwy o wybodaeth

Y newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Darganfyddwch y diweddaraf am ein gwaith yn amddiffyn bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Gwarchodfeydd a digwyddiadau yn ymyl chi

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn mewn gwarchod ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.

Syr David Attenborough