Pathew y cyll

Hazel dormouse

©Danny Green

Pathew y cyll

Enw gwyddonol: Muscardinus avellanarius
Mae pathew y cyll yn greadur anodd ei weld – nid yn unig mae’n dod allan yn y nos, ond hefyd dim ond mewn ychydig iawn o lefydd yn y DU mae i’w weld. Mae pathewod yn treulio llawer o’u hamser yn gaeafgysgu – ac yn enwog am chwyrnu!

Species information

Ystadegau

Hyd: 6-9 cm
Cynffon: 5.7-6.8 cm
Pwysau: 15-40 g
Yn byw ar gyfartaledd am: 5 mlynedd

Statws cadwraethol

Protected in the UK under the Wildlife and Countryside Act, 1981. Priority Species under the UK Post-2010 Biodiversity Framework. Listed as a European Protected Species under Annex IV of the European Habitats Directive.

Pryd i'w gweld

Ebrill – Hydref

Ynghylch

Pur anaml mae rhywun yn gweld pathewod gan eu bod yn treulio’r rhan fwyaf o’r diwrnod yn cysgu! Yn y nos, maen nhw’n deffro, ac yn dringo’n uchel i’r coed wrth hela am fyrbryd blasu. Eu hoff fwyd yw cnau cyll, aeron a phryfed. Mae pathewod yn adeiladu nythod allan o laswellt a dail yn barod i’r fenyw roi genedigaeth i hyd at saith o rai bach. Yn yr hydref, mae pathewod yn dechrau chwilio am lecyn perffaith i aeafgysgu. Yn aml maen nhw’n dewis cysgu mewn dail neu foncyffion coed wrth fôn coeden neu o dan y ddaear er mwyn osgoi oerni’r gaeaf.

Sut i'w hadnabod

Mae gan bathew y cyll ffwr brown i sinsir, llygaid mawr duon a chynffon hir, fflwfflyd. Mae’n llawer llai na gwiwer.

Dosbarthiad

I’w weld yn bennaf yn ne Lloegr a Chymru.

Roeddech chi yn gwybod?

Mae pathew y cyll, fel llawer o’n hanifeiliad bach eraill, yn gaeafgysgu drwy gydol misoedd y gaeaf er mwyn goroesi. Os yw bwyd yn brin y tu allan i’r tymor gaeafgysgu, mae’n arbed egni drwy ollwng tymheredd ei gorff a mynd i gyflwr 'cysgadrwydd'. A dweud y gwir, mae pathewod yn gallu treulio bron i dri chwarter y flwyddyn yn 'cysgu' ar ryw ffurf!

Sut y gall bobl helpu

The Wildlife Trusts manage many woodland nature reserves for the benefit of the wildlife they support. You can help by supporting your local Trust and becoming a member; you'll find out about exciting wildlife news, events on your doorstep and volunteering opportunities, and will be helping local wildlife along the way.