Ein partneriaid ni

Amdanom ni

Ein partneriaid ni

Paul Naylor

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n ffodus iawn o gael cefnogaeth hael gan bob math o gyrff sy’n dyfarnu grantiau, cyllidwyr a phartneriaid; yn amrywio o roddion o ychydig gannoedd o bunnoedd ar gyfer prosiectau tymor byr i gannoedd ar filoedd o bunnoedd ar gyfer rhaglenni ar raddfa fawr sy’n para am sawl blwyddyn.

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn gyffredinol yn hynod ddiolchgar i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl: loteri elusennol ym Mhrydain Fawr lle mae’r chwaraewr yn chwarae gyda’u codau post i ennill gwobrau ariannol a chan godi arian ar gyfer elusennau ar yr un pryd.          

Diolch i gefnogaeth y chwaraewyr, bydd yr Ymddiriedolaethau Natur yn ysbrydoli ac yn cysylltu pobl â byd natur drwy rywogaethau gwerthfawr a llefydd gwyllt pwysig; yn darparu cyfleoedd i filoedd o blant o bob oedran dreulio amser ym myd natur drwy weithgareddau dysgu awyr agored; ac yn sefyll dros lefydd gwyllt a’u hamddiffyn pan maent yn wynebu bygythiad sylweddol.

Darllen mwy am sut mae’n gweithio

Yma yng Ngogledd Cymru, mae’r chwaraewyr yn cefnogi ...

Family bird watching

Family bird watching_David Tipling 2020 VISION

Mynd yn Wyllt!

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n cynhyrchu Gwyllt! – y cylchgrawn Cymraeg cyntaf, a’r unig un, i ieuenctid sy’n hoff o fywyd gwyllt. Yn llawn lluniau, posau a chystadlaethau gwych, mae poster bywyd gwyllt am ddim ar gael ym mhob rhifyn, neu daflen weithgarwch – beth am ddod yn aelod o’r teulu i’w weld drosoch eich hun?

Ymunwch heddiw

Sea gooseberry

Sea gooseberry_Paul Naylor

Moroedd Byw Cymru

Gan weithio gydag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, rydym yn cynnal rhaglen yn dathlu bywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol ein harfordir, gan gynnwys rhaglen wirfoddoli helaeth; sioe deithiol symudol; cyfres o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn yn edrych ar amgylchedd yr arfordir (archwilio pyllau creigiog, nofio, snorcelu, arfordiro, cerdded, cribo traethau a llawer mwy!); ac adnoddau ac ymgyrchoedd i gael pobl i ymwneud â bywyd gwyllt y môr.

Mwy o wybodaeth

Schoolchildren at Cors Goch

Ysgolion Gwyllt

Diolch i gefnogaeth y chwaraewyr, rydym yn cyflwyno rhaglen addysg ar gyfer ysgolion, gan gynnwys help uniongyrchol i ysgolion ddatblygu a gwella eu tiroedd; sesiynau Ysgol y Goedwig; ymweliadau maes â’n gwarchodfeydd natur; a hyfforddiant i athrawon.

Mwy o wybodaeth