30 Diwrnod Gwyllt

30 Diwrnod Gwyllt

Cofrestrwch heddiw!

Bod yn WYLLT gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Fedrwch chi wneud un peth gwyllt y dydd drwy gydol mis Mehefin i gyd? Rydyn ni’n credu y gallwch chi! Ymunwch â’r miloedd o bobl sy’n cymryd rhan yn ein her natur flynyddol, 30 Diwrnod Gwyllt! Gwnewch hyn er lles eich iechyd, eich lles, bywyd gwyllt a’r blaned! 

Cofrestru!

Beth yw 30 Diwrnod Gwyllt?

Mae 30 Diwrnod Gwyllt yn her hwyliog sy’n cael ei chynnal gan yr Ymddiriedolaethau Natur bob mis Mehefin. Mae’n ôl am ei chweched blwyddyn ac mae’n dod â phobl yn nes at natur yn y mannau lle maen nhw’n byw, gan roi camau gweithredu bychain ar waith i gael effaith fawr! O bethau bychain fel gwylio gwenynen o’ch ffenest neu fwydo adar, i roi’r gorau i ddefnyddio plastig defnydd sengl am fis neu gloddio pwll yn eich gardd: mae pob Gweithred Wyllt yn cyfrif. Os ydych chi eisiau gweld beth mae pobl eraill yn ei wneud, edrychwch am #30DiwrnodGwyllt ar gyfryngau cymdeithasol.

Beth sydd ym mhecyn 30 Diwrnod Gwyllt?

Pan rydych chi’n cofrestru, byddwch yn gallu lawrlwytho llond gwlad o nwyddau i’ch helpu i gynllunio eich mis. Bydd gennych chi siart wal, bingo bywyd gwyllt, pasbort gweithgarwch a thempled bwrdd natur. Byddwn yn anfon llawer mwy o adnoddau atoch chi yn ystod y cyfnod yn arwain at fis Mehefin, o gyfarwyddiadau ar gyfer pobi cacennau draenog i ganllaw dechreuwyr ar gyfer ffotograffiaeth bywyd gwyllt.

Pam cymryd rhan?

Er bod byd natur ein hangen ni’n fwy nag erioed, mae’r gwrthwyneb yn wir hefyd. Rydyn ni i gyd yn rhan o fyd natur a dylai fod yn rhan o’n bywydau ni. Yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Derby i gael gwybod am effaith 30 Diwrnod Gwyllt ar gyfranogwyr. Mae’r canlyniadau’n dangos bod pobl yn teimlo’n hapusach ac yn iachach ar ôl cymryd rhan, ac am fisoedd wedyn hefyd!

Cofrestru!

Pwy yw’r Ymddiriedolaethau Natur?

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn fudiad ar lawr gwlad sy’n cynnwys hyd at 46 o Ymddiriedolaethau Natur unigol sy’n gweithredu ym mhob cornel o’r DU, Alderney ac Ynys Manaw. Rydyn ni’n gofalu am 2,300 o lefydd gwyllt anhygoel, o goed anghysbell ac afonydd gwyllt i bocedi byd natur yng nghanol dinasoedd. Hefyd rydyn ni’n gofalu am y bywyd gwyllt rhyfeddol sy’n byw ar ein harfordir ni ac yn ein moroedd. Drwy gymryd rhan yn 30 Diwrnod Gwyllt, fe allwch chi ein helpu ni i gyflawni ein cenhadaeth o ddod â phobl yn nes at natur a thiroedd a moroedd sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt.

Cymryd rhan!

Beth yw Gweithred Wyllt?

Mae Gweithred Wyllt yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud bob dydd er mwyn cynnwys ychydig o fyd natur yn eich bywyd. Dim ond ychydig eiliadau, neu funudau, mae’n ei gymryd, neu os byddwch yn ymgolli’n llwyr, ychydig oriau! Mae gennym ni ychydig o syniadau isod – ond fe allwch chi greu eich rhai chi hefyd!

Cynnwys ychydig o fyd natur yn eich newyddion

Cael eich dos dyddiol o fyd natur ar eich cyfrifon cymdeithasol

30 Days Wild App

AP 30 DIWRNOD GWYLLT

Lawrlwythwch ein ap heddiw ar gyfer eich Gweithred Wyllt ddyddiol ble bynnag ydych chi!

Lawrlwytho