Rhoddion er cof

GWNEUD CYFRANIAD

Rhoddion er cof

Coed Trellyniau Nature Reserve

Mae’n fraint parhau i dderbyn rhoddion er cof am anwyliaid ...

… ac mae’n bleser coffau’r rhain yn gyhoeddus ar gais y teuluoedd, pan mae cyfle’n codi.

Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau

Jonathan Yeardley
RHODDION ER COF

Stori Jonathan

Roedd Jonathan eisiau gwarchod yr amgylchedd naturiol a’r cymunedau sy’n byw ynddo. Mae gwybod bod y gwaith hanfodol yma’n parhau er cof amdano’n rhoi llawer o gysur i’w deulu ac mae’n rhywbeth y byddai wedi ei ddymuno’n fawr.

Ewch i dudalen JustGiving Jonathan
Andy Farrell
RHODDION ER COF

Stori Andy

Roedd bywyd gwyllt lleol bob amser yn agos at galon Andy a gwirfoddolodd oriau dirifedi i’w warchod. Er iddo golli ei frwydr yn erbyn canser yn llawer rhy ifanc, mae gwaddol Andy yn fyw o hyd yn ein tirwedd ni ar ôl i’w deulu hyfryd gyfrannu arian a gasglwyd yn ei enw at Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.