Gwarchodfeydd Natur

Diweddariad y coronafeirws  

Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae’n bwysicach nag erioed cynnal cyswllt â byd natur. Cofiwch eu mwynhau yn gyfrifol ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llawer o syniadau a diweddariadau am sut i gysylltu â byd natur ar gael ar ein gwefan ni a’n tudalen ar Facebook.

Rydym wedi gwneud penderfyniad hefyd i gau pob un o’n cuddfannau adar yn ein holl warchodfeydd natur.  Mae diogelwch ein staff, ein gwirfoddolwyr a’r cyhoedd o’r pwys mwyaf i ni, ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r ymdrech gymdeithasol ar y cyd y mae’n rhaid i bob un ohonom ei gwneud yn ystod y cyfnod heriol yma.