Codi arian i ni

Ein cefnogi ni

Codi arian i ni

Tom Marshall

Bod yn wyllt a chodi arian!

Os ydych chi ffansi cynnal stondin gacennau neu blanhigion; cwblhau taith gerdded, nofio neu ganŵio noddedig neu ddim ond enwebu Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru fel yr elusen o’ch dewis ar gyfer ffair leol neu garnifal, bydd pob ceiniog fyddwch chi’n ei chodi’n mynd tuag at warchod bywyd gwyllt a llefydd gwyllt ledled Gogledd Cymru.

Does dim rhaid i chi ddweud wrthym ni os ydych chi’n codi arian i ni, ond byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi! Fe allwn ni ddarparu ffurflenni nawdd; tudalennau codi arian ar ein gwefan ni neu gyngor am greu eich tudalen eich hun; a’ch helpu chi i hyrwyddo beth rydych chi’n ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol.

Cysylltwch â ni

Rydyn ni’n dibynnu ar help pobl fel chi i godi arian hanfodol ar gyfer ein gwaith ac annog pobl i ddod yn nes at ein bywyd gwyllt rhyfeddol.