Helpu i atal lledaeniad y Coronafeirws

Byddwn yn: cynllunio’r digwyddiad fel bod nifer y rhai sy’n bresennol yn galluogi cadw pellter cymdeithasol; stopio’r digwyddiad os na chedwir at reolau cadw pellter cymdeithasol; os oes offer yn cael ei drin, diheintio arwynebau cyn rhannu; a chadw eich manylion cyswllt i gefnogi Olrhain Cysylltiadau y Coronafeirws am 21 diwrnod a dim ond eu defnyddio at y diben hwn.

Rhaid i chi: archebu lle yn y digwyddiad er mwyn cael dod iddo; peidio ag ymuno â’r digwyddiad os oes gennych chi symptomau’r Coronafeirws (ond cofiwch roi gwybod i ni os nad ydych yn gallu dod); cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad yw yn eich grŵp teuluol; peidio â chyffwrdd mewn unrhyw offer oni bai eich bod yn gwybod ei fod wedi cael ei lanhau; dal unrhyw beswch a thisian mewn hancesi papur sydd gennych chi gyda chi a chael gwared arnyn nhw gartref; gwisgo masg wyneb os ydych chi’n teimlo’n fwy cyfforddus yn gwneud hynny.