Osprey Camera at Brenig

©Helen Carter-Emsell NWWT

Gweilch y Pysgod yn Llyn Brenig

Lleoliad: Llyn Brenig, Llyn Brenig, Conwy, LL21 9TT
Gewch weld Gweilch y Pysgod yn Llyn Brenig
Mae’r camera fyw ymlaen pob dydd y tu mewn i Ganolfan Ymwelwyr Dŵr Cymru gyda staff wrth law i’ch cynorthwyo.
Fe fydd gwylfa Gweilch y Pysgod Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar agor ddydd Iau i ddydd Sul ac ynta pob dydd trwy gydol y gwylia, os bydd y tywydd yn caniatáu.

Event details

Dyddiad

-
Time
Open Daily
A static map of Gweilch y Pysgod yn Llyn Brenig

Ynglŷn â'r digwyddiad

Mae Prosiect Gweilch y Pysgod y Brenig yn brosiect ar y cyd rhwng Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Fe fydd yr Ymddiriedolaeth Natur ar gael ar y safle trwy gydol y tymor i’ch diweddaru gyda’r holl newyddion.  Cofiwch ddod i’n gweld os gwelwch yn dda.

Yn anffodus, oherwydd cyfyngau Cofid, ni allwn ganiatáu pobl i ddefnyddio ein telesgopau felly, am y profiad gorau,  dewch â’ch telesgop neu binocwlars eich hyn,  os oes genych rai.

Am ragor o fanylion:

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/days-out/ospreys-llyn-brenig

https://llynbrenig.com/

Know before you go

Dogs

Ar plwm

Facilities

Toiledau
Siop
Caffi / lluniaeth
Ardal Picnic
Toiled i'r anabl

Contact us

Mark Roberts