Lacey Lecture banner

Lacey Lecture 2020: Zero Carbon Britain - Rising to the Climate Emergency

Lleoliad: Online, we will send you the link to attend online
Siaradwr: Paul Allen (Canolfan y Technoleg Amgen)

Manylion y digwyddiad

Dyddiad

Time
7:00pm - 9:00pm
A static map of Lacey Lecture 2020: Zero Carbon Britain - Rising to the Climate Emergency

Ynglŷn â'r digwyddiad

Yn cynnwys ‘egwyl’ hanner amser a chyfle am sesiwn Holi ac Ateb gyda’r panelwyr.

Mae ymchwil Prydain Ddi-Garbon Canolfan y Dechnoleg Amgen yn dangos yn glir bod gennym ni eisoes yr adnoddau a’r dechnoleg ofynnol er mwyn pweru’r DU yn effeithlon gydag ynni adnewyddadwy 100%, bwydo ein hunain yn gynaliadwy a chwarae ein rhan mewn gadael hinsawdd ddiogel y gellir byw ynddi i’n plant a chenedlaethau’r dyfodol. Mae Darlith Lacey eleni, “Prydain Ddi-Garbon: Wynebu Argyfwng yr Hinsawdd”, yn edrych ar sut gallwn ni gyflawni beth sydd ei angen – gan gynnwys yr angen am ailfeddwl am ein dull o weithredu gyda defnydd tir.

 

Paul Allen BEng (Anrh) FRSA : Prydain Ddi-Garbon, Canolfan y Dechnoleg Amgen

Mae Paul wedi byw a gweithio gyda thechnolegau ynni adnewyddadwy ers dros 30 o flynyddoedd. Mae ei gefndir a’i hyfforddiant ym maes peirianneg trydan ac electronig. Ymunodd Paul â Chanolfan y Dechnoleg Amgen yn 1988, gan ddatblygu amrywiaeth eang o systemau ynni adnewyddadwy, gan gynnwys systemau meddygol pŵer solar ar gyfer eu defnyddio dramor.           

Yn cynnig 30 mlynedd o brofiad o sefydlu prosiectau ymchwil blaengar, gyda chefnogaeth profiad technegol ac ymarferol cadarn, mae Paul wedi arwain ymchwil Prydain Ddi-Garbon arloesol ers dros 12 mlynedd; gan arwain ar ddatblygu chwe adroddiad a chysylltu’n uniongyrchol gyda’r Llywodraeth, busnes, y sector cyhoeddus a’r celfyddydau i rannu eu canfyddiadau. Mae ganddo brofiad eang o siarad yn gyhoeddus, o gynadleddau COP UNFCCC i hyfforddiant i gynghorau lleol.             

Yn 2013, derbyniodd Paul grant Cymrodoriaeth Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill er mwyn edrych ar brosiectau dadgarboneiddio cyflym ledled UDA. Roedd yn aelod o Gyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru (2010-14), y Comisiwn Newid Hinsawdd ar gyfer Cymru (2007-2015) ac yn aelod bwrdd o’r Fforwm Rhyngwladol ar gyfer Ynni Cynaliadwy (2008-2013). Roedd yn gydawdur yr adroddiad Newid Diwylliant ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bwcio

Suggested donation

£10/person

Cysylltwch â ni