Swift_Ben Stammers

Swift © Ben Stammers

Gwenoliaid duon gwych!

Lleoliad: St David's Church Hall,, Llandudno, LL30 3NT
Bydd Rob Booth, Swyddog Gwarchodfeydd YNGC, yn esbonio pam fod dirywiad dramatig wedi bod mewn gwenoliaid duon yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf; sut mae YNGC yn eu helpu i adfer; a sut gallwn ni i gyd chwarae ein rhan (CCB byr Cangen Dyffryn Conwy i ddechrau).

Manylion y digwyddiad

Dyddiad

Time
2:00pm - 4:00pm
Grwp lleol
A static map of Gwenoliaid duon gwych!

Bwcio

Pris / rhodd

Croeso mawr i roddion.

Yn addas ar gyfer

Plant, Oedolion, Arbenigwyr, Dechreuwyr

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ni chaniateir cŵn

Cysylltwch â ni

John Underwood
Rhif Cyswllt: 07783 773225