Menai Straits framed by trees

Menai Straits framed by trees © Jayke Forshaw

Y Felinheli i Dreborth

Lleoliad: Y Felinheli, LL56 4JH
Taith gerdded hamddenol 4 milltir ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, yn cadw llygad am redyn, adar y gwanwyn a golygfeydd gwych ar draws Afon Menai.

Manylion y digwyddiad

Pwynt cyfarfod

cyfarfod wrth dŵr y cloc

Dyddiad

Time
11:00am - 3:00pm
Grwp lleol
A static map of Y Felinheli i Dreborth

Bwcio

Pris / rhodd

Croeso mawr i roddion.

Yn addas ar gyfer

Teuluoedd, Oedolion, Arbenigwyr, Dechreuwyr

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ni chaniateir cŵn

Symudedd

Mae gan y llwybr arwyneb da ond mae ychydig o ddarnau mwdlyd yma ac acw.

Beth i'w ddod

 Dewch â chinio.

Gwybodaeth am barcio

Cysylltwch â Kate am drefniadau teithio.

Cysylltwch â ni

Kate Gibbs
Rhif Cyswllt: 01248 681936
Cysylltu e-bost: kategibbs.nwwt@gmail.com