Gylfinir: Blaenoriaeth gadwraeth fwyaf Cymru ar hyn o bryd

Lleoliad: St Andrew's Church Hall, Benllech, LL74 8TF
Patrick Lindley, Adaregwr Morol gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, sy’n amlinellu dirywiad difrifol yr aderyn rhydio eiconig hwn sy’n nythu ar y ddaear a’r camau gweithredu i helpu i wyrdroi ei ffawd.

Manylion y digwyddiad

Dyddiad

Time
7:30pm - 9:30pm
Grwp lleol
A static map of Gylfinir: Blaenoriaeth gadwraeth fwyaf Cymru ar hyn o bryd

Bwcio

Pris / rhodd

£2, i gynnwys paned.

Yn addas ar gyfer

Oedolion, Arbenigwyr, Dechreuwyr

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ni chaniateir cŵn

Cysylltwch â ni

Penny Radford
Rhif Cyswllt: 01248 713022