Shoresearch_Dawn Thomas NWWT

Shoresearch © Dawn Thomas NWWT

Arolwg Shoresearch

Lleoliad: West Shore Promenade, Llandudno, Llandudno, Conwy
Dewch draw i’n helpu ni gydag arolwg ar y traeth creigiog! Cyfle i ddysgu am bwy sy’n byw arno a sut i’w hadnabod, cofnodi a deall y problemau sy’n wynebu ein hardaloedd rhyng-lanwol.

Manylion y digwyddiad

Pwynt cyfarfod

cyfarfod yn yr ardal barcio cyn Marine Drive

Dyddiad

Time
3:00pm - 5:00pm
A static map of Arolwg Shoresearch

Bwcio

Pris / rhodd

Croeso mawr i roddion.

Gwybodaeth archebu ychwanegol

Archebu’n hanfodol.

Yn addas ar gyfer

Oedolion, Arbenigwyr, Dechreuwyr

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ni chaniateir cŵn

Cysylltwch â ni

Dawn Thomas
Rhif Cyswllt: 01248 351541