Nudibranch

Nudibranch (Facelina auriculata) ©Alex Mustard/2020VISION

Noethdagellog

Enw gwyddonol: Nudibranchia
Mae noethdagellogion, sy’n cael eu hadnabod hefyd fel gwlithod môr, yn debyg iawn i’w perthnasau ar y tir a welwch chi yn eich gardd efallai. Ond, yn wahanol i wlithen yr ardd, mae’r noethdagellog yn gallu cynnwys celloedd brathu ei ysglyfaeth yn ei gorff ei hun – i’w amddiffyn rhag ysglyfaethwyr!

Species information

Ystadegau

Hyd: Mae’r rhywogaethau’n amrywio o ran maint o ychydig filimetrau i sawl centimetr o hyd. 20 cm yw’r rhywogaeth fwyaf sydd wedi’i chofnodi ym Mhrydain.

Statws cadwraethol

Cyffredin

Pryd i'w gweld

Ionawr - Rhagfyr

Ynghylch

Mae noethdagellogion, sy’n cael eu hadnabod hefyd fel gwlithod môr, yn folysgiaid morol meddal heb gregyn allanol. Mae mwy na 100 o rywogaethau ym moroedd y DU, lle maen nhw’n bwydo ar wymon, matiau mor, sbyngau, anemonïau a noethdagellogion eraill. Yn wahanol i wlithen gyffredin yr ardd, gall noethdagellog gynnwys celloedd brathu ei ysglyfaeth yn ei gorff ei hun – i’w amddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Maen nhw’n lliwgar yn aml – gyda rhai’n debyg iawn i arddangosfa o dân gwyllt!

Sut i'w hadnabod

Gall noethdagellogion fod yn sawl lliw a ffurf, gyda dau dentacl tebyg i gorn yn aml, neu dagellau pluog.

Dosbarthiad

Eang ledled y DU.

Roeddech chi yn gwybod?

Mae noethdagellogion yn ddeurywiaid, sy’n golygu bod ganddyn nhw organau atgenhedlu gwryw a benyw.

Sut y gall bobl helpu

When rockpooling, be careful to leave everything as you found it - replace any rocks you turn over, put back any crabs or fish and ensure not to scrape anything off its rocky home. If you want to learn more about our rockpool life, Wildlife Trusts around the UK run rockpool safaris and offer Shoresearch training - teaching you to survey your local rocky shore. The data collected is then used to protect our coasts and seas through better management or through the designation of Marine Protected Areas. The Wildlife Trusts are working with sea users, scientists, politicians and local people towards a vision of 'Living Seas', where marine wildlife thrives. Do your bit for our Living Seas by supporting your local Wildlife Trust or checking out our Action Pages.