Shop Volunteering

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli yn y Siop

Volunteers helping at NWWT shop at Breakwater Country Park

Siopau bywyd gwyllt

Os hoffech chi wneud gwahaniaeth a chyfarfod pobl newydd, pam ddim ymuno hefo un o’n timoedd gwirfoddol cyfeillgar a brwdfrydig.  

Dewch yn wirfoddolwr

Rydym yn rheoli dwy siop sydd yn gwerthu eitemau gyda themâu bywyd gwyllt ac yn codi arian hanfodol i’r Ymddiriedolaeth Natur pob blwyddyn.  Lleolir un siop ar Ben y Gogarth yn Llandudno a’r llall ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi.  Maent ar agor 7 niwrnod yr wythnos o Basg hyd at ddiwedd fis Hydref.