Sut i gymryd rhan

CEFNOGAETH CORFFORAETHOL

Sut i gymryd rhan

Mae dau fath o Bartneriaeth Naturiol ar gael:

1. Pecyn pwrpasol wedi’i greu’n arbennig ar gyfer anghenion eich busnes, neu

2. Detholiad o’n hystod o opsiynau aelodaeth corfforaethol (gweler isod).

Diddordeb?

Llenwch y ffurflen isod – neu anfon e-bost atom ni i ofyn am fwy o wybodaeth.

Mae’r ffioedd i gyd yn cael eu tynnu o’ch treth incwm wrth i chi ymgeisio am eich Partneriaeth Naturiol ac wrth ei hadnewyddu.

Ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo mewn egwyddor gan ein Hymddiriedolwyr, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i gadarnhau pob agwedd ar y bartneriaeth. Mae pob partneriaeth yn cael ei hadnewyddu’n flynyddol.