Nantporth

Nantporth Nature Reserve

Nantporth Nature Reserve © NWWT Chris Wynne

Nuthatch

Nuthatch © Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Nantporth Nature Reserve

Nantporth Nature Reserve_Chris Wynne

Jay

Jay - Mark Hamblin 2020Vision

Wood anemone

Wood anemone © Bruce Shortland

Bydd adar rhydio’r arfordir ac adar y coetir yn aros amdanoch chi yn y darn hyfryd yma o goetir sy’n edrych dros Afon fyd-enwog Menai.

Location

Bangor
Gwynedd
LL57 2BN (northern entrance)

OS Map Reference

SH573725 for northern entrance
SH566720 for southern entrance
OS Explorer Map OL17
A static map of Nantporth

Know before you go

Maint
8 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

- Mae’r gofod parcio’n brin iawn ger pen gogleddol y warchodfa ar Ffordd Gorad neu Ffordd Hwfa (LL57 2BN); nid oes lle parcio yn y pen deheuol

Anifeiliaid pori

Na

Llwybrau cerdded

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy'r warchodfa a gellir ei gyrchu o bennau gogleddol a deheuol y warchodfa.

Mynediad

Gall y darn o Lwybr Arfordir Cymru sy’n mynd drwy’r warchodfa fod yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb ac mae’n cynnwys stepiau, camfeydd a darnau serth.  Nid yw’r traeth gerllaw yn rhan o’r warchodfa natur; plîs byddwch yn ymwybodol o’r amodau llanwol os ydych yn ymweld â’r ardal.            

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Gwanwyn / Yr Haf ar gyfer adar a blodau

Am dan y warchodfa

Coetir, cerdded ac adar rhydio

Dilynwch Lwybr Arfordir Cymru o dan ganopi agored y coetir ynn arfordirol yma, sydd hefyd yn cynnwys cerddin gwyn prin a derw, bedw ac aethnenni. Yn y gwanwyn, mae golau brith yr haul yn goleuo gwyn a melyn blodau’r gwynt a’r briallu ar lawr y coetir, blodau sy’n brysio i flodeuo cyn i’r coed ddeffro’n llawn a’u taflu i’r cysgod. Mae canopi amrywiol y safle’n creu cynefin perffaith ar gyfer casgliad o adar y coetir; gwrandewch am alaw hyfryd y telor penddu a chri fain telor y cnau a’i blu llwyd ac oren hardd. Mae’r synau yma’n nodweddiadol o’r coetir ac, am yn ail, fe glywch chi gri ‘clip’ dreiddgar pïod y môr wrth iddynt fynd heibio, a chri ailadroddus y pibydd coesgoch, wrth iddo deithio ar hyd glannau Afon Menai. Adfywiad naturiol y coetir yw’r nod yma. Ychydig iawn o waith tocio mae’r Ymddiriedolaeth Natur yn ei wneud i wneud y coetir mor amrywiol â phosib, gan adael pren marw i fod o fudd i infertebrata.

Oeddech chi’n gwybod?

Roedd Nantporth yn chwarel galchfaen ar un adeg. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn pantiau’r hen domenni gwastraff ac mae’r hen weithfeydd i’w gweld o hyd os edrychwch chi’n ofalus yng nghanol y rhedyn a’r mwsoglau.

Cyfarwyddiadau

Trowch oddi ar yr A5 ar gyrion Bangor Uchaf ar Ffordd Siliwen, cyn dilyn Lôn Efelyn neu Ffordd Gorad ar y chwith. Parciwch ar Ffordd Hwfa neu yn y cyffiniau (SH 575 724) a dilyn Ffordd Gorad ar droed i gyfeiriad Afon Menai. Mae Llwybr Arfordir Cymru’n eich arwain chi i’r warchodfa ei hun (SH 573 725

Contact us

Chris Wynne
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)