Moroedd Byw Cymru

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Moroedd Byw Cymru

Jelly fish

Helpu i warchod bywyd gwyllt y môr

Cyflwynir Moroedd Byw Cymru gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Bydd y prosiect cyffrous hwn yn cynnig profiadau rhyfeddol i chi a chyfle i ymuno â ni wrth i ni warchod bywyd gwyllt rhyfeddol y môr yng Nghymru.

Dod yn Hyrwyddwr Moroedd Byw

volunteer survey

volunteer survey

Pam mae ein moroedd ni’n bwysig i ni?

Er ein bod ni’n gallu gweld mamaliaid y môr yn codi’n garismataidd i’r wyneb ac adar y môr yn cyrraedd i ddodwy eu hwyau, mae’r cerrynt sy’n troelli dan wyneb y tonnau’n gartref i gasgliad lliwgar o fywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol. 

Ond mae ein moroedd ni mewn trafferthion! Mae dirywiad sy’n peri pryder mewn llawer o gynefinoedd a rhywogaethau morol ac arfordirol ac mae’r môr yn cael ei weld gan lawer fel cynefin tywyll, anial.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Lansiwyd y prosiect yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru a byddwn yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan drwy ymuno yn ein sioe deithiol, adrodd straeon am y môr wrthyn ni neu gymryd rhan drwy fod yn Hyrwyddwyr Moroedd Byw.

(add LINK TO PROJECT WEBSITE)

Straeon y Môr

Oes gennych chi stori dda i’w dweud am y bywyd gwyllt o amgylch arfordir Cymru? Byddwn yn archwilio, cofnodi a rhannu cofnodion hanesyddol a straeon cyfareddol am fywyd gwyllt y môr gan y bobl rydym yn eu cyfarfod.    

DYWEDWCH EICH STORI AM Y MÔR WRTHYN NI (Link to Project Website)

Moredd Byw ar daith

Cyfle i brofi rhyfeddodau arfordir a môr Cymru gyda’n profiad realiti rhithiol anhygoel, Môr Cymru 7D! Byddwn yn mynd ar y ffordd gyda Sioe Deithiol Moroedd Byw Yn Fyw! ac yn cynnig llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i chi gymryd rhan ynddyn nhw.

MWY O WYBODAETH AM EIN DIGWYDDIADAU (Link to Project Website)

Shoresearch Blogs

Take a look at the some of the highlights of our Shoresearch surveys recently by reading our series of monthly blogs. 

Read the Shoresearch blogs

Sut gallwch chi helpu

Mae Moroedd Byw Cymru’n brosiect i bawb ac fe hoffem weld cymaint o bobl a sefydliadau â phosib yn cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth

Mae llawer mwy o wybodaeth am Brosiect Moroedd Byw Cymru ar gael ar wefan ein prosiect.

Mwy o wybodaeth (make link)

Wedi ei gefnogi gan: