Moroedd Byw Cymru

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Moroedd Byw Cymru

Jelly fish

Helpu i warchod bywyd gwyllt y môr

Cyflwynir Moroedd Byw Cymru gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Bydd y prosiect cyffrous hwn yn cynnig profiadau rhyfeddol i chi a chyfle i ymuno â ni wrth i ni warchod bywyd gwyllt rhyfeddol y môr yng Nghymru.

Dod yn Hyrwyddwr Moroedd Byw

volunteer survey

volunteer survey

Pam mae ein moroedd ni’n bwysig i ni?

Er ein bod ni’n gallu gweld mamaliaid y môr yn codi’n garismataidd i’r wyneb ac adar y môr yn cyrraedd i ddodwy eu hwyau, mae’r cerrynt sy’n troelli dan wyneb y tonnau’n gartref i gasgliad lliwgar o fywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol. 

Ond mae ein moroedd ni mewn trafferthion! Mae dirywiad sy’n peri pryder mewn llawer o gynefinoedd a rhywogaethau morol ac arfordirol ac mae’r môr yn cael ei weld gan lawer fel cynefin tywyll, anial.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Lansiwyd y prosiect yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru a byddwn yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan drwy ymuno yn ein sioe deithiol, adrodd straeon am y môr wrthyn ni neu gymryd rhan drwy fod yn Hyrwyddwyr Moroedd Byw.

(add LINK TO PROJECT WEBSITE)

Straeon y Môr

Oes gennych chi stori dda i’w dweud am y bywyd gwyllt o amgylch arfordir Cymru? Byddwn yn archwilio, cofnodi a rhannu cofnodion hanesyddol a straeon cyfareddol am fywyd gwyllt y môr gan y bobl rydym yn eu cyfarfod.    

DYWEDWCH EICH STORI AM Y MÔR WRTHYN NI (Link to Project Website)

Moredd Byw ar daith

Cyfle i brofi rhyfeddodau arfordir a môr Cymru gyda’n profiad realiti rhithiol anhygoel, Môr Cymru 7D! Byddwn yn mynd ar y ffordd gyda Sioe Deithiol Moroedd Byw Yn Fyw! ac yn cynnig llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i chi gymryd rhan ynddyn nhw.

MWY O WYBODAETH AM EIN DIGWYDDIADAU (Link to Project Website)

Dod yn Hyrwyddwr Moroedd Byw

Eisiau ymuno â ni fel aelod o’r Tîm Moroedd Byw i gymryd rhan mewn arolygon arfordirol a’n helpu ni mewn digwyddiadau a gweithgareddau eraill? Fe fyddwn ni’n cynnig hyfforddiant ac adnoddau i helpu gwirfoddolwyr i fod yn Hyrwyddwyr Moroedd Byw.

MWY O WYBODAETH A CHOFRESTRU

Sut gallwch chi helpu

Mae Moroedd Byw Cymru’n brosiect i bawb ac fe hoffem weld cymaint o bobl a sefydliadau â phosib yn cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth

Mae llawer mwy o wybodaeth am Brosiect Moroedd Byw Cymru ar gael ar wefan ein prosiect.

Mwy o wybodaeth (make link)

Cysylltu â ni

Ydych chi’n rhan o sefydliad lleol ac eisiau gwybod mwy am sut i arwain eich grwpiau ar y lan? Fyddech chi’n hoffi rhannu straeon y môr? Cysylltwch â Nia Hâf Jones, Rheolwr Moroedd Byw YNGC, am fwy o wybodaeth am y prosiect neu i sgwrsio am y posibilrwydd o gymryd rhan.

Rhif Ffôn: 01248 351541

E-Bost: nia.jones@northwaleswildlifetrust.org.uk

Wedi ei gefnogi gan:

The National Lottery Heritage Fund

a chwaraewyr y People's Postcode Lottery...

People's Postcode Lottery