Pam cymryd rhan?

CEFNOGAETH CORFFORAETHOL

Pam cymryd rhan?

Bydd Partneriaeth Naturiol gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gallu eich helpu chi gyda’r canlynol ...

 • Gwella cydnabyddiaeth gyhoeddus
 • Dangos eich ymrwymiad i fuddsoddi yn eich cymuned leol
 • Ennill achrediadau amgylcheddol cydnabyddedig
 • Denu a chadw gweithlu brwd o safon uchel
 • Rhwydweithio gyda busnesau ac unigolion eraill sydd â’r un feddylfryd
 • Tendro am gontractau mwy effeithiol, ennill cydnabyddiaeth amgylcheddol
 • Cyflawni cyfrifoldebau corfforaethol a pholisïau amgylcheddol

Mae’r manteision ymarferol a gynigir yn cynnwys ...

 • Ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus i ddathlu eich bod yn cymryd rhan ac i roi cyhoeddusrwydd i’ch cwmni
 • Sylw yn y cylchgrawn ac ar y we i’ch busnes
 • Gwasanaethau ymgynghorol amgylcheddol
 • Pecyn atyniadol o ostyngiadau i’ch staff
 • Cyfleoedd rhwydweithio corfforaethol amhrisiadwy
 • Cyfle i noddi gwarchodfeydd, digwyddiadau a phrosiectau cymunedol
 • Tystysgrif partneriaeth a llu o gyhoeddiadau am ddim
 • Cyfleoedd i wirfoddoli ac ymweliadau arbennig â’n gwarchodfeydd
 • Cyfle i gysylltu â’n miloedd o aelodau
Y CAMAU NESAF

Eisiau cymryd rhan?

Mwy o wybodaeth ...