News

 • Crehyrod yn nythu’n gynnar

  Friday 2nd March, 2018

  Y crëyr glas yw un o’n hadar mwyaf cyfarwydd, ond ydych chi wedi gweld crehyrod ifanc yn y nyth erioed? Ac ydych chi’n gwybod beth maen nhw’n ei fwyta? Nid dim ond pysgod!

  Read full story

 • YNGC yn y newyddion!

  Friday 2nd March, 2018

  Y ffordd orau o ddigon i brofi bywyd gwyllt Gogledd Cymru ydi drwy fynd allan i’w ganol. Ond os nad oes posib i chi wneud hynny, efallai y byddwch chi eisiau cael gwybod am ymddangosiadau YNGC ar y cyfryngau ar-lein ...

  Read full story

 • Transforming Cors Goch

  Thursday 1st February, 2018

  Your support and Biffa Award funding is making a massive difference for people and wildlife at Cors Goch Nature Reserve. Read on to find out how – and what to see when you visit!

  Read full story

 • Make your nest box in time for National Nest box week

  Thursday 1st February, 2018

  'National Nest Box Week' is on its way! This gives us all an incentive to put a box up in our gardens – download our guide and read on for more details …

  Read full story

 • Spot the difference …

  Thursday 1st February, 2018

  NWWT members will be receiving their next magazine as usual in couple of months, but there’ll be one important change to the packaging – we’ve gone fully biodegradable! Read more about how and why …

  Read full story

 • Gweld y gwahaniaeth ...

  Thursday 1st February, 2018

  Bydd aelodau YNGC yn derbyn eu cylchgrawn nesaf fel arfer mewn ychydig fisoedd, ond bydd un newid pwysig i’r pecynnu – rydyn ni wedi troi’n biobydradwy! Darllenwch fwy am sut a pham yma …

  Read full story

 • Gwneud bocs nythu’n barod ar gyfer yr Wythnos Bocsys Nythu Genedlaethol

  Thursday 1st February, 2018

  Mae’r ‘Wythnos Bocsys Nythu Genedlaethol’ ar y gorwel! Dyma gymhelliant i ni i gyd osod bocsys yn ein gerddi – lawrlwythwch ein canllaw ni a darllenwch ymlaen i gael mwy o fanylion...

  Read full story

 • Trawsnewid Cors Goch

  Thursday 1st February, 2018

  Mae eich cefnogaeth chi a chyllid Dyfarniad Biffa yn gwneud byd o wahaniaeth i bobl a bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Cors Goch. Darllenwch yma i gael gwybod sut – ac i gael gwybod beth welwch chi yma wrth ymweld!

  Read full story

 • 12 ways to help wildlife all year round!

  Wednesday 3rd January, 2018

  It may be only January, but we’re thinking ahead! If you love wildlife and want to make a difference at home then we’ve got some fantastic ideas to help you on your way.

  Read full story

 • Battling for berries …

  Wednesday 3rd January, 2018

  Scandinavian thrushes cross the North Sea to winter with us. They compete with our breeding birds, particularly for berries – you can see this happening!

  Read full story