News

 • Tackling Anglesey's plastic tide!

  Wednesday 3rd January, 2018

  This is no ordinary beach clean! Kick-start your New Year by doing something positive for the environment and join us for a special event on 27 January ...

  Read full story

 • Mynd i’r Afael â Llanw Plastig Ynys Môn

  Wednesday 3rd January, 2018

  Nid sesiwn glanhau traeth cyffredin mo hwn! Rhowch gychwyn i’ch Blwyddyn Newydd drwy wneud rhywbeth positif dros yr amgylchedd ac ymunwch â ni am ddigwyddiad arbennig ar 27 Ionawr ...

  Read full story

 • Brwydr fawr am aeron ...

  Wednesday 3rd January, 2018

  Mae Bronfreithod Llychlyn yn croesi Môr y Gogledd i dreulio’r gaeaf gyda ni. Maen nhw’n cystadlu gydag adar magu ein gwlad ni, yn enwedig am aeron – fe allwch chi weld hyn yn digwydd!

  Read full story

 • 12 ffordd i helpu bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn!

  Wednesday 3rd January, 2018

  Caru bywyd gwyllt ac eisiau helpu? Lawrlwythwch ein siart wal AM DDIM yma am gyngor defnyddiol ar un peth i chi ei wneud bob mis i wneud gwahaniaeth.

  Read full story

 • Cors Bodgynydd needs you this Christmas!

  Thursday 30th November, 2017

  Get active this Christmas at Cors Bodgynydd. Join NWWT staff and volunteers clearing conifer seedlings and saplings – and why not take home a free Christmas tree while you’re at it?!

  Read full story

 • Make your own Christmas wreath with us!

  Thursday 30th November, 2017

  It’s getting darker and we’re entering the last month of the year, with Christmas just around the corner. This year, why not make your Christmas a brighter one with some home-made decorations! Find out how here …

  Read full story

 • The Holly and the Ivy

  Thursday 30th November, 2017

  As well as forming the title of a well known Christmas folk tune, holly and ivy’s vibrant midwinter foliage have been associated with Church use since medieval times. But why are they so important for wildlife?

  Read full story

 • Gwneud eich torch Nadolig eich hun gyda ni!

  Thursday 30th November, 2017

  Mae’n dywyllach o lawer erbyn hyn ac mae mis olaf y flwyddyn ar ddod, gyda’r Nadolig rownd y gornel. Eleni, beth am wneud eich Nadolig yn fwy lliwgar gydag addurniadau cartref! Mwy o wybodaeth am hynny yma ...

  Read full story

 • Y Celyn a’r Eiddew

  Thursday 30th November, 2017

  Yn ogystal â bod yn deitl i alaw werin Nadoligaidd enwog yn Saesneg, mae dail celyn ac eiddew ir yng nghanol y gaeaf wedi cael eu cysylltu â’r Eglwys ers y Canol Oesoedd. Ond pam maen nhw mor bwysig i fywyd gwyllt?

  Read full story

 • Mae Cors Bodgynydd eich angen chi y Nadolig yma!

  Thursday 30th November, 2017

  Beth am fod yn egnïol y Nadolig yma yng Nghors Bodgynydd? Ymunwch â staff a gwirfoddolwyr YNGC i glirio eginblanhigion a choed conwydd ifanc – a beth am fynd â choeden Nadolig am ddim adref gyda chi ar yr un pryd?!

  Read full story