News

 • Only 5 days left to vote! ... Dim ond 5 diwrnod ar ol I bleidleisio!

  Tuesday 28th March, 2017

  Read full story

 • Daffodils for St David’s Day!

  Wednesday 1st March, 2017

  The truly wild daffodil is an increasingly rare sight in North Wales – but there’s a Wildlife Trust reserve where you can see these iconic spring flowers ...

  Read full story

 • Y mis o ddechreuadau newydd

  Wednesday 1st March, 2017

  Fel mae’r diwrnodau yn ymestyn ac yn cynhesu ac mae’r byd (cefn gwlad) yn newid i bob arlliw o wyrdd unwaith eto, dim ond un peth sydd gan adar ar eu meddyliau.

  Read full story

 • Cennin Pedr at Ddydd Gŵyl Dewi Sant!

  Wednesday 1st March, 2017

  Mae gweld y gwir gennin Pedr gwyllt yn mynd yn brinnach ac yn brinnach yng Ogledd Cymru – ond mae yna warchodfa yr Ymddiriedolaeth Natur ble y gallwch weld y blodau gwanwynol eiconig hyn ...

  Read full story

 • Gweithiwch ar ran bywyd gwyllt a chadwch yn gynes!

  Wednesday 1st March, 2017

  Nid yw gwirfoddoli gyda YNGC yn gysylltiedig â dwylo budur! Mae wir angen eich help gan ein canghennau a’n siopau. Darganfyddwch beth y gallwch wneud yma ...

  Read full story

 • Work for wildlife and stay warm!

  Wednesday 1st March, 2017

  Volunteering with NWWT doesn’t have to involve getting your hands dirty! Our Branches and shops really need your help. Find out what you can do here …

  Read full story

 • The month of new beginnings

  Wednesday 1st March, 2017

  As the days become warmer and grow longer and the world changes to every shade of green again, birds have only one thing on their mind.

  Read full story

 • Aristotle’s sharks and Darwin’s barnacles

  Wednesday 1st February, 2017

  Shark egg case

  Did you know Aristotle spotted that some sharks lay eggs and Darwin was fascinated by barnacles? Centuries later, scientists are still learning about our marine environment – and they want our help!

  Read full story

 • Lili wen fach – snowdrops in spring!

  Wednesday 1st February, 2017

  This delicate little flower is one of the first to emerge at this time of year, bringing with it the promise of warmer days!

  Read full story

 • Welsh Beaver Project

  Wednesday 1st February, 2017

  After an absence of over 500 years, a reintroduction of beavers to the wild in Wales finally looks set to become a reality this summer.

  Read full story