Jobs

 • Location: NWWT Head Office, Bangor

  Salary: £16,306-18,518 pro rata (0.3 FTE = 10.5 hours/week)

  Closing date: Fri, 16/06/2017

  This permanent post will ensure the accurate maintenance of supporter records in North Wales Wildlife Trust’s database and undertake a of variety of administrative tasks related to them.

 • Location: Prif Swyddfa YNGC, Bangor

  Salary: £16,306-18,518 pro rata (0.3 Cyfwerth ag Amser Llawn = 10.5 awr / wythnos)

  Closing date: Fri, 16/06/2017

  Bydd y swydd parhaol yma yn cadw cofnodion am gefnogwyr yn fanwl gywir ym mas data’r Ymddiriedolaeth Natur, ac yn ymgymryd â thasgau gweinyddol arferol cysylltiedig â hwy.

 • Salary: Two options - see full listing for details.

  Closing date: Sat, 30/09/2017

  Earn extra income doing something that you really believe in!