News

 • Creating bat roosts in Penrhyndeudraeth

  Monday 1st May, 2017

  Exciting progress has been made in improving the roosting habitat for bats, particularly lesser horseshoes, at our post-industrial nature reserve, Gwaith Powdwr.

  Read full story

 • OPAL (Open Air Laboratory) is changing!

  Monday 1st May, 2017

  OPAL is one, if not the, largest citizen science network in the UK and you as participants, collaborators and supporters are absolutely integral to what we do. Now, we want to hear from you all … old and new friends alike!

  Read full story

 • The Sound of Spring

  Monday 1st May, 2017

  Read full story

 • Cartrefi newydd Cemlyn!

  Monday 1st May, 2017

  Mae dod o hyd i lety ar Ynys Môn yn ystod yr haf yn gallu bod yn anodd – nid yn unig i bobl, ond hefyd i adar yn ymweld sydd angen cartrefi diogel ar gyfer magu teulu.

  Read full story

 • Swn y Gwanwyn

  Monday 1st May, 2017

  Read full story

 • Creu clwydi ystlumod ym Mhenrhyndeudraeth

  Monday 1st May, 2017

  Mae cynnydd cyffrous wedi cael ei wneud gyda gwella’r cynefin clwydo i ystlumod, yn enwedig yr ystlum pedol lleiaf, yn ein gwarchodfa natur ôl-ddiwydiannol yng Ngwaith Powdwr.

  Read full story

 • Mae Labordai Awyr Agored (OPAL) yn newid!

  Monday 1st May, 2017

  OPAL ydi’r rhwydwaith gwyddoniaeth dinesydd mwyaf yng Nghymru os nad yn yr DU, ac rydych chi, fel cydweithwyr ac fel cefnogwyr, yn rhan annatod o’r hyn rydyn ni’n ei wneud. Felly, rydyn ni am glywed gennych chi i gyd … yn ffrindiau hen a newydd!

  Read full story

 • 30 Diwrnod Gwyllt

  Monday 1st May, 2017

  Fis Mehefin, byd natur sy’n bwysig – i bawb, ym mhob man, bob dydd – gyda her flynyddol Ymddiriedolaethau Natur Cymru, ‘30 Diwrnod Gwyllt’. Cymerwch ran a chofrestrwch nawr!

  Read full story

 • Swift time again!

  Friday 31st March, 2017

  In early May, swifts return from their wintering grounds in Africa to breed in North Wales – and the Wildlife Trust have prepared to help them out!

  Read full story

 • Our Wild Weekend!

  Friday 31st March, 2017

  Our Wild Coast participants from across North Wales gathered in Aberdyfi last month to take part in the Wildlife Trust’s very first youth environmental adventure weekend.

  Read full story